Tomaten in de Zeeheldenbuurt

SP spandoek in de Zeeheldenbuurt

Duidelijkheid kan de Leidse SP niet ontzegd worden. De SP is per definitie tegen sloop in de Zeeheldenbuurt. Dit standpunt wordt kracht bijgezet met een aantal spandoeken in de wijk en een grote hoeveelheid SP-posters achter de ramen met de slogan ‘Slopen = Bezopen’. De SP laat hiermee zien dat zij een echte actiepartij is. Dat is haar goed recht. Maar is deze actie niet wat vooringenomen en wellicht zelfs contraproductief?

Het voornemen van Portaal om vrijwel haar hele woningbezit in de wijk te slopen en te vervangen door nieuwbouw veroorzaakt grote onrust in de wijk. Dat is begrijpelijk. Het zou een enorme ingreep betekenen in een typischs Leidse volksbuurt met een, in alle opzichten, hechte samenhang. Ik heb dan ook grote twijfels bij dit voornemen van Portaal.

Maar het is ook duidelijk dat er iets moet gebeuren met ‘De Waard’. Veel huurwoningen in de Zeeheldenbuurt voldoen niet meer aan de eisen van deze tijd en hebben te maken met groot achterstallig onderhoud. Het verouderde bedrijventerrein is toe aan een grondige herstructurering. Om alle toekomstige ontwikkelingen te combineren en te structuren wordt daarom de gebiedsvisie ‘De Waard’ opgesteld. Vanaf het begin zijn alle belanghebbende partijen betrokken bij het schrijven hiervan.

Vorige week werd de vaststelling van de agenda voor deze gebiedsvisie ‘De Waard’ in de commissie Ruimte en Regio behandeld. Alle insprekers, waaronder de bewonerscommissie, die de huurders van Portaal vertegenwoordigd, maakten bezwaar tegen grootschalige sloop. Wat mij opviel was dat alle insprekers, ondanks hun bezwaren, bereid waren mee te blijven werken aan de gebiedsvisie en aangaven niet per definitie tegen sloop van bepaalde delen van de wijk te zijn.

SP poster in de Zeeheldenbuurt met weggeknipte tomaat

De SP denkt daar dus anders over en vindt dat er in de Zeeheldenbuurt geen huis in de tegen de vlakte mag. Ik vind dit een vooringenomen en contraproductief standpunt.

Het is vooringenomen omdat er, in opdracht van de bewonerscommissie, nog een onafhankelijk onderzoek komt naar de sloopplannen van Portaal. Hierin wordt niet alleen gekeken naar de kwaliteit van de woningen in de Zeeheldenbuurt, maar ook naar de sociale gevolgen van grootschalige sloop.. Er kan nog van alles uit dit onderzoek komen, maar de SP vindt zo’n onderzoek blijkbaar zinloos. Hun standpunt staat vast.

Het standpunt van de SP is daarom ook contraproductief. Argwaan en woede zijn begrijpelijke reacties uit de buurt. Maar deze onrust mag niet leiden tot een groot conflict tussen de huurders enerzijds en Portaal en de gemeente anderzijds. Daar is niemand bij gebaat. Het is de taak van Portaal en de bewonerscommissie, maar zeker ook van de Leidse politiek om zo’n conflict te voorkomen.

De actie van de SP doet het tegenovergestelde. De actie polariseert. Het lijkt mij dus verstandig dat ook de SP constructief aan het participatieproces gaat meewerken en het protest aan de bewoners zelf overlaat.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s