Tagarchief: cultureel erfgoed

Lees die nota!

gemeente.leiden.nlfileadminfilesProjectenMee_met_LeidenErfgoed071ConceptErfgoednotaInspraak17092013def.pdf - Google Chrome

De Concept Erfgoednota van de gemeente Leiden is klaar. Hieronder de uitnodiging van de gemeente om uw reactie hierop te geven.  Doen!

‘De gemeente Leiden heeft de conceptversie van de Erfgoednota klaar. Hierin staat het antwoord op de vraag welke kansen de stad ziet voor het Leidse erfgoed in de toekomst. De nieuwe Erfgoednota omvat een gedeelde en gezamenlijk ontwikkelde visie, waarmee we erfgoedliefhebbers en -organisaties willen inspireren en die ook investerings- en vestigingsbeslissingen kan beïnvloeden.

De nota ligt nu ter inspraak. U bent van harte uitgenodigd de Erfgoednota te lezen. U kunt de Erfgoednota hier downloaden of bekijken in het stadhuis, Stadsbouwhuis en Boisotkade (Erfgoed Leiden en Omstreken).

Mocht u nog willen reageren dan kan dit tot en met 17 oktober 2013. Schriftelijk kan dat aan het college van burgemeester en wethouders, t.a.v. afdeling Sociaal en Economisch Beleid, mevrouw Van Es, Postbus 9100, 2300 PC Leiden. Of per e-mail: erfgoed071@leiden.nl.’

Walter van Peijpe

Oudegebouwenviewer

De overheid registreert veel gegevens. Steeds vaker wordt deze overheidsdata vrijgegeven zodat daar interessante, door de overheid onvoorziene, toepassingen voor bedacht kunnen worden. Hier zit ook ruimtelijke informatie bij, zoals de Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG), dat bijvoorbeeld voor ieder pand het bouwjaar geeft. Die data is mooi gevisualiseerd in deze viewer. De historische binnensteden zoals die van Leiden zijn rood, maar waar de oude bebouwing gesloopt is voor herbouw en de nieuwbouwwijken zijn blauw. Niet van ieder pand is het bouwjaar correct geregistreerd, maar voor het algemene beeld is de visualisatie heel betrouwbaar. Als je even rond kijkt ontdek je vast iets dat je nog niet wist over Leiden of een andere stad.

Bouwjaarviewer

Maandagbijdrage van Jochem Lesparre

Progressief het oude behouden

Ik schreef hier eerder dat als een kleine zelfstandige winkel het moeilijker krijgt bij verruimde openingstijden is er iets mis met het die winkel. Het laatste GroenLinks-magazine citeert me met: “Blijkbaar trekt die winkel alleen klanten door de locatie, maar biedt deze verder onvoldoende meerwaarde”. Ik ontken dus niet dat de verruiming van openingstijden slecht kan zijn voor de gewenste kleinschalige lokale voorzieningen. Ik betwijfel alleen of dit een slechte ontwikkeling is, want het treft alleen de winkels die geen meerwaarde bieden. Helaas heeft nog niemand op dit specifieke punt gereageerd.

Station 's-Hertogenbosch

Sommige veranderingen moet je bovendien niet proberen tegen te houden. Dat lukt toch niet. Zoek liever naar een manier om het zo te sturen dat de verandering zo veel mogelijk een verbetering is. Daarom ben ik ook GroenLinkser: niet alleen vanwege het groen, maar vooral omdat GroenLinks progressief is. Dat betekent voor mij niet dat alle oude dingen overboord moeten. Het mooist is het als je iets ouds met minimale aanpassingen aan de huidige behoefte weet aan te passen. Zoals de stations in ‘s-Hertogenbosch en Amersfoort waar men een nieuwe loopbrug heeft gebouwd met behoud van de oude perronoverkappingen.

Abtswoudse bos

Helaas zie je dat vaak anders. Niet alleen in de stad, zoals de stations van Leiden en Utrecht, maar ook in het buitengebied. Nu landbouw alleen nog rendabel is als het zeer grootschalig kan en recreatie steeds belangrijker wordt, plant men in de Randstad op veel plaatsen bos aan. Dat is geen bos zoals dat hier voor de ontginning van Nederland stond, maar rechte vakken met brede grasstroken langs de sloten om deze uit te kunnen baggeren, want anders zou er wel eens een natuurlijk moerasbos kunnen ontstaan. Het cultuurlandschap is verdwenen en er is ook geen echte natuur voor terug gekomen. Een slechte zaak.

Cronesteyn

Dat vind ik mooi aan park Cronesteyn, dat is deels gewoon polderlandschap, zoals het honderd jaar geleden ook was, maar dan met paden er door voor de recreatie. Dat moeten we op meer plaatsen doen (de Oostvlietpolder bijvoorbeeld?). Op de internetpagina Wat was waar kan je op oude kaarten zien hoe het originele cultuurlandschap was, als we dat reconstrueren en met wandel- en fietspaden ontsluiten krijgen we een uniek groen cultuurlandschap voor recreatie dat geschikt is voor kleinschalige eco-landbouw.

Maandagbijdrage van Jochem Lesparre

Nieuw Erfgoed

Nieuw Erfgoed: Leiden krijgt een nieuwe Erfgoednota: Erfgoed071. Alle Leidenaren die cultuurhistorie een warm hart toedragen kunnen hierover meepraten. Centraal staat de vraag: “Hoe benutten we de kansen en kwaliteiten van erfgoed in Leiden, Stad van Ontdekkingen?

Natuurlijk is het beheren van het Leidse culturele erfgoed van groot belang. Daar zullen we het allemaal wel over eens zijn. Niet voor niets wordt in de toekomstvisie ‘Leiden, Stad van Ontdekkingen‘ de ‘historische cultuur’ naast ‘internationale kennis’ gezien als de belangrijkste kwaliteit van Leiden.

archief singel

Zicht op de Boisotkade. Foto: Herman Kleibrink, 10 Oktober 1964.
Beeldbank Regionaal Archief Leiden

Ik ga zeker meepraten over de nota. Ik heb ook al een vraag: “Waar eindigt de cultuurhistorie van Leiden?” Ik heb het idee dat we ons in de waardering van Leids erfgoed teveel richten op de periode voor de tweede wereldoorlog. Ik begrijp dat wel. Veel mensen vinden kunst en cultuur uit die tijd nu eenmaal mooier dan ‘modern’ erfgoed. Maar cultuurhistorie gaat niet over mooi of lelijk. Het gaat over de culturele betekenis van erfgoed voor de stad. Die betekenis kent geen tijd. Nu worden nog te gemakkelijk na-oorlogse gebouwen gesloopt. Ik zal bij Erfgoed071 pleiten voor meer behoud, hergebruik en waardering van ‘modern‘ erfgoed.

Woningaanbod  Te koop  Te huur  Ten Brinke Vastgoedontwikkelaars - Google Chrome

Geplande nieuwbouw aan de Garenmarkt door Ten Brinke Bouw

Maar er is meer. Ik zal ook pleiten voor ‘nieuw‘ erfgoed. Ik ben bezorgd over de  Leidse behoudendheid. Ik heb het idee dat juist de waardering voor bestaand erfgoed ons te veel belemmert in het creëren van eigentijds erfgoed. Gaten in de stad worden opgevuld met historiserende architectuur en Rembrandt blijft eenzaam op zijn voetstuk staan.

Over 50 jaar is er zeker weer een nieuwe erfgoednota. Ik vind het belangrijk dat daarin ook cultuurhistorie uit onze tijd staat. Maar dan moeten we nu wel aan de slag. We hebben nieuwe monumenten nodig voor later. Geef ruimte aan experiment en durf te kiezen voor vernieuwing. Leiden is geen museum maar moet zijn tijd vooruit zijn. We zijn niet voor niets de stad van ontdekkingen!

Rolf_zecc_zwarte_parel_rotterdam

Nieuw erfgoed in Rotterdam: de Zwarte Parel, Zecc Architecten en Studio Rolf.fr
Winnaar publieksprijs Dutch Design Award 2011 en AM NAi prijs 2012

Woensdag 13 maart van 15.00 tot 18.00 uur is de aftrap van Erfgoed071  in Nieuwe Energie (3e Binnenvestgracht 23). Wil je aanwezig zijn, mail dan naar erfgoed071@leiden.nl.

Geplaatst door Walter van Peijpe

Uniek Leiden: de Meelfabriek

Al sinds 1988 staat de mooie Meelfabriek in het oosten van Leiden te verpieteren. Dat is dus zo lang als ik mij kan herinneren. Ik kende de fabriek van buiten doordat ik er vaak langs fietste, van binnen had ik hem wel eens gezien in een kinderserie (“Dag juf, tot morgen”). Daar speelden kinderen in de transportkokers van het graan, die dwars door het hele gebouw lopen. In mijn dromen stelde ik me voor hoe mijn zusjes en ik daar samen speelden. Graag wilde ik het gebouw met eigen ogen zien.

Afgelopen najaar was het zover. Wat een imposant gebouw! Het is bijna geheel uit gewapend beton opgetrokken, en zal de komende honderden jaren stevig blijven staan. Zonde om dit te slopen, ook was daar jarenlang wel sprake van. Hieronder een foto-impressie:

SAMSUNGSAMSUNG SAMSUNG SAMSUNG SAMSUNG SAMSUNG SAMSUNG SAMSUNG SAMSUNG SAMSUNG SAMSUNG SAMSUNG

 

 

 

 

 

 

 

DeMeelfabriek is een verzameling van 13 industriële gebouwen die samen één van de grootste meelfabrieken van Nederland vormden.  Ergens nu, voorjaar 2013, zou begonnen worden aan de transformatie. Er komt van alles, waaronder een wellnesscentre, kantoorruimte en appartementen die in alle hipheid “lofts” genoemd worden. Uiteindelijk zullen mensen er wonen, werken, leren, recreëren, cultuur snuiven en winkelen. Buurtactiviteiten, kinderdagverblijven, restaurants en cafés, gespecialiseerde winkels en winkels voor de alledaagse boodschappen vinden er hun plek. Er komen grote open en overdekte terreinen, nieuwe parken (Singelpark!) en een nieuwe haven. Het klinkt als gentrificatie ten voeten uit, maar hopelijk met genoeg ruimte voor álle Leidenaars.

De ambities liggen hoog. Na 25 jaar is het tijd voor de transformatie! Recessie of niet, let’s get started! Laat de Meelfabriek stapje bij beetje de toekomst krijgen die ze verdient. En laat alle Leidenaars, hip of ouderwets, jong of oud, creatieve klasse of niet, van haar schoonheid genieten. Ik zie het al voor me.

Prescillia van Noort (@PrescilliavN)