Tagarchief: Sterrenwacht

Fijnstofmeetproject

Fijnstof is een verzamelnaam voor in de lucht zwevende deeltjes kleiner dan 0,01 millimeter.  Die ademen we in en dat is slecht voor onze gezondheid. De meeste van deze deeltjes worden verspreid door menselijke activiteiten zoals verkeer, industrie, energieopwekking en landbouw, maar ook de zee produceert fijnstof. In Nederland is de concentratie fijnstof erg hoog en dat is zorgelijk ongeacht of de concentratie wel of niet aan Europese normen voldoet. Een veilige concentratie fijnstof bestaat namelijk niet. Het is altijd schadelijk. Er zal dus een compromis gezocht moeten worden tussen de economische belangen en de gezondheidsrisico’s. Om die lastige afweging goed te kunnen maken is er vooral voldoende informatie nodig, over de gevolgen, maar ook over de werkelijke concentraties en verspreiding, zodat we daar ook in de stadsinrichting rekening mee kunnen houden.

Stikstofdioxide

Fijnstof kan ook het broeikaseffect verminderen door het tegenhouden van zonlicht, maar over hoe dat precies werkt is nog veel onduidelijk. Al met al kunnen we in Nederland wel wat meer metingen aan fijnstof gebruiken dan die op de 50 officiële vaste meetpunten. Daarom is een samenwerkingsverband van de overheid en onderzoeksinstellingen, waaronder de Sterrewacht van Universiteit Leiden, onder de naam iSpex een project gestart om gebruikers van een iPhone de concentratie fijnstof op hun locatie te laten meten.

Voor €2,50 kan je een opzetstukje kopen met daarin wat optische filters voor de camera van je iPhone. Het is jammer, maar dat opzetstukje past niet op andere smartphones en zonder kan je smartphone de benodigde metingen van de polarisatie van het licht niet doen.  Op een heldere dag maken vervolgens alle mensen die wel een iPhone en iSpex hebben foto’s van de lucht, die door een bijgeleverde App verstuurd worden. Uit die foto’s kan dan een veel gedetailleerdere kaart van de fijnstofconcentratie gemaakt worden. De kleuren van het zonlicht worden namelijk verschillend verstrooid door kleine deeltjes. Dat is ook de reden dat de lucht blauw is. Welke kleur blauw zegt dus iets over hoeveel fijnstof er is.

Maandagbijdrage van Jochem Lesparre

Langste park van Nederland

Gelukkig zijn er wel al wat plannen voor meer groene ruimte in Leiden. Zo is er bijvoorbeeld het plan voor het “langste park van Nederland” om alle parken langs de singel rond de binnenstad aan elkaar te koppelen.

Kaart van het langste park van Nederland op de website van de gemeente

In eerste instantie lijkt dit misschien een beetje flauw, want op sommige plaatsen is er eenvoudigweg geen ruimte en zal het “park” niet meer dan een paar meter breed zijn. Een van die plaatsen is de Jan van Houtkade (waar de enige overgebleven toren van de stadsmuur staat die de Spanjaarden nog buiten gehouden heeft).

Jan van Houtkade in Google Maps Streetview

Nu staan er vooral geparkeerde auto’s aan weerszijde van een doorgaande weg. In het plan verdwijnen het vrijliggende fietspad en de parkeerplaatsen aan de zuidkant van de weg. Wat net genoeg ruimte oplevert om van een park te kunnen spreken.

Plan voor Jan van Houtkade in Visiedocument (pdf-bestand 15 MB)

Wie de moeite neemt om het talud naar de singel een stukje af te lopen zodat de geparkeerde auto’s aan het gezicht ontrokken worden kan nu al zien dat het een mooi groen stuk van de 6 km lange wandeling rond de binnenstad kan worden.

Jan van Houtkade

Nu komt daar nog bijna niemand, behalve zij die er iets te zoeken hebben zoals een bootje, kastanjes of (zoals ik) vlierbessen, waar je jam met een heel typische smaak van kan maken (en me doet denken aan m’n opa, die er dol op was).

Vlierbessenjam

Bijdrage van Jochem Lesparre

LEEG 5

Leeg 5, Sterrenwachtlaan, Leiden [foto Patrick Colly]

leeg 1,leeg 2,leeg 3,leeg 4