Tagarchief: Portaal

Uit de oude doos: ‘Nieuw Elan’ in de Mirakelsteeg

Geheel onterecht was er weinig aandacht in de Leidse media over het verheugende feit dat woningcorporatie Portaal in maart 2011 de prijsvraag ‘Nieuw Elan’ won met het ontwerp van Han Dijk, Bart Schrijnen en Emile Revier voor de transformatie van de Mirakelsteeg in Leiden. Het is namelijk een geweldig goed plan dat verdere uitwerking verdient. Het ontwerp kan, als het wordt uitgevoerd, een schoolvoorbeeld worden van succesvol binnenstedelijk bouwen in Leiden.

De ontwerpwedstrijd was uitgeschreven door de woningcorporaties Haag Wonen, Mitros, Com•wonen, Portaal en het Stimuleringsfonds voor Architectuur (SfA). Deelname aan de prijsvraag stond open voor jonge architecten, stedenbouwkundigen, landschapsarchitecten, planologen, sociaal geografen, stadssociologen en deskundigen op het vlak van bewonersparticipatie. De opdracht was om op een vernieuwende, kwalitatieve en gedurfde manier een nieuwe toekomst te schetsen voor buurten uit de jaren ’70 en ’80.

De Mirakelsteeg ligt in het centrum van Leiden, achter de Lange Mare. Het is zo’n typische 70’er – 80’er jaren stadsvernieuwingsbuurt, zoals die er zoveel zijn in Leiden. De architectuur is van matige kwaliteit, er wordt alleen gewoond en geparkeerd en de inrichting van de openbare ruimte is weinig aantrekkelijk. Het ontwerpteam  Dijk, Schrijnen en Revier heeft de locatie bijna chirurgisch bestudeerd en maakt van de Mirakelsteeg weer een levendige, groene en aantrekkelijke buurt: Auto’s verdwijnen onder een groen parkeerdek, bestaande huizen worden energiezuinig gemaakt, de huidige structuur wordt verdicht door het afmaken en toevoegen van huizen en er komt weer een buurtwinkel op de hoek.

Het ontwerp voor de Mirakelsteeg is ook interessant omdat het als voorbeeld kan dienen voor de transformatie van andere stadsvernieuwingsbuurten in het centrum van Leiden. Kortom een fantastisch plan dat laat zien dan met veel creativiteit binnenstedelijk bouwen niet alleen meer aantrekkelijkere woningen oplevert maar ook een  mooie en groene leefomgeving.

Walter van Peijpe

Dit artikel verscheen eerder op http://waltervanpeijpe.com/

‘Nieuw Elan’ in de Mirakelsteeg

Geheel onterecht was er weinig aandacht in de Leidse media over het verheugende feit dat woningcorporatie Portaal in maart 2011 de prijsvraag ‘Nieuw Elan’ won met het ontwerp van Han Dijk, Bart Schrijnen en Emile Revier voor de transformatie van de Mirakelsteeg in Leiden. Het is namelijk een geweldig goed plan dat verdere uitwerking verdient. Het ontwerp kan, als het wordt uitgevoerd, een schoolvoorbeeld worden van succesvol binnenstedelijk bouwen in Leiden.

De ontwerpwedstrijd was uitgeschreven door de woningcorporaties Haag Wonen, Mitros, Com•wonen, Portaal en het Stimuleringsfonds voor Architectuur (SfA). Deelname aan de prijsvraag stond open voor jonge architecten, stedenbouwkundigen, landschapsarchitecten, planologen, sociaal geografen, stadssociologen en deskundigen op het vlak van bewonersparticipatie. De opdracht was om op een vernieuwende, kwalitatieve en gedurfde manier een nieuwe toekomst te schetsen voor buurten uit de jaren ’70 en ’80.

De Mirakelsteeg ligt in het centrum van Leiden, achter de Lange Mare. Het is zo’n typische 70’er – 80’er jaren stadsvernieuwingsbuurt, zoals die er zoveel zijn in Leiden. De architectuur is van matige kwaliteit, er wordt alleen gewoond en geparkeerd en de inrichting van de openbare ruimte is weinig aantrekkelijk. Het ontwerpteam  Dijk, Schrijnen en Revier heeft de locatie bijna chirurgisch bestudeerd en maakt van de Mirakelsteeg weer een levendige, groene en aantrekkelijke buurt: Auto’s verdwijnen onder een groen parkeerdek, bestaande huizen worden energiezuinig gemaakt, de huidige structuur wordt verdicht door het afmaken en toevoegen van huizen en er komt weer een buurtwinkel op de hoek.

Het ontwerp voor de Mirakelsteeg is ook interessant omdat het als voorbeeld kan dienen voor de transformatie van andere stadsvernieuwingsbuurten in het centrum van Leiden. Kortom een fantastisch plan dat laat zien dan met veel creativiteit binnenstedelijk bouwen niet alleen meer aantrekkelijkere woningen oplevert maar ook een  mooie en groene leefomgeving.

‘Nieuw Elan’ in de Mirakelsteeg

Geheel onterecht was er weinig aandacht in de Leidse media over het verheugende feit dat woningcorporatie Portaal in maart 2011 de prijsvraag ‘Nieuw Elan’ won met het ontwerp van Han Dijk, Bart Schrijnen en Emile Revier voor de transformatie van de Mirakelsteeg in Leiden. Het is namelijk een geweldig goed plan dat verdere uitwerking verdient. Het ontwerp kan, als het wordt uitgevoerd, een schoolvoorbeeld worden van succesvol binnenstedelijk bouwen in Leiden.

De ontwerpwedstrijd was uitgeschreven door de woningcorporaties Haag Wonen, Mitros, Com•wonen, Portaal en het Stimuleringsfonds voor Architectuur (SfA). Deelname aan de prijsvraag stond open voor jonge architecten, stedenbouwkundigen, landschapsarchitecten, planologen, sociaal geografen, stadssociologen en deskundigen op het vlak van bewonersparticipatie. De opdracht was om op een vernieuwende, kwalitatieve en gedurfde manier een nieuwe toekomst te schetsen voor buurten uit de jaren ’70 en ’80.

De Mirakelsteeg ligt in het centrum van Leiden, achter de Lange Mare. Het is zo’n typische 70’er – 80’er jaren stadsvernieuwingsbuurt, zoals die er zoveel zijn in Leiden. De architectuur is van matige kwaliteit, er wordt alleen gewoond en geparkeerd en de inrichting van de openbare ruimte is weinig aantrekkelijk. Het ontwerpteam  Dijk, Schrijnen en Revier heeft de locatie bijna chirurgisch bestudeerd en maakt van de Mirakelsteeg weer een levendige, groene en aantrekkelijke buurt: Auto’s verdwijnen onder een groen parkeerdek, bestaande huizen worden energiezuinig gemaakt, de huidige structuur wordt verdicht door het afmaken en toevoegen van huizen en er komt weer een buurtwinkel op de hoek.

Het ontwerp voor de Mirakelsteeg is ook interessant omdat het als voorbeeld kan dienen voor de transformatie van andere stadsvernieuwingsbuurten in het centrum van Leiden. Kortom een fantastisch plan dat laat zien dan met veel creativiteit binnenstedelijk bouwen niet alleen meer aantrekkelijkere woningen oplevert maar ook een  mooie en groene leefomgeving.

Walter van Peijpe

Tomaten in de Zeeheldenbuurt

SP spandoek in de Zeeheldenbuurt

Duidelijkheid kan de Leidse SP niet ontzegd worden. De SP is per definitie tegen sloop in de Zeeheldenbuurt. Dit standpunt wordt kracht bijgezet met een aantal spandoeken in de wijk en een grote hoeveelheid SP-posters achter de ramen met de slogan ‘Slopen = Bezopen’. De SP laat hiermee zien dat zij een echte actiepartij is. Dat is haar goed recht. Maar is deze actie niet wat vooringenomen en wellicht zelfs contraproductief?

Het voornemen van Portaal om vrijwel haar hele woningbezit in de wijk te slopen en te vervangen door nieuwbouw veroorzaakt grote onrust in de wijk. Dat is begrijpelijk. Het zou een enorme ingreep betekenen in een typischs Leidse volksbuurt met een, in alle opzichten, hechte samenhang. Ik heb dan ook grote twijfels bij dit voornemen van Portaal.

Maar het is ook duidelijk dat er iets moet gebeuren met ‘De Waard’. Veel huurwoningen in de Zeeheldenbuurt voldoen niet meer aan de eisen van deze tijd en hebben te maken met groot achterstallig onderhoud. Het verouderde bedrijventerrein is toe aan een grondige herstructurering. Om alle toekomstige ontwikkelingen te combineren en te structuren wordt daarom de gebiedsvisie ‘De Waard’ opgesteld. Vanaf het begin zijn alle belanghebbende partijen betrokken bij het schrijven hiervan.

Vorige week werd de vaststelling van de agenda voor deze gebiedsvisie ‘De Waard’ in de commissie Ruimte en Regio behandeld. Alle insprekers, waaronder de bewonerscommissie, die de huurders van Portaal vertegenwoordigd, maakten bezwaar tegen grootschalige sloop. Wat mij opviel was dat alle insprekers, ondanks hun bezwaren, bereid waren mee te blijven werken aan de gebiedsvisie en aangaven niet per definitie tegen sloop van bepaalde delen van de wijk te zijn.

SP poster in de Zeeheldenbuurt met weggeknipte tomaat

De SP denkt daar dus anders over en vindt dat er in de Zeeheldenbuurt geen huis in de tegen de vlakte mag. Ik vind dit een vooringenomen en contraproductief standpunt.

Het is vooringenomen omdat er, in opdracht van de bewonerscommissie, nog een onafhankelijk onderzoek komt naar de sloopplannen van Portaal. Hierin wordt niet alleen gekeken naar de kwaliteit van de woningen in de Zeeheldenbuurt, maar ook naar de sociale gevolgen van grootschalige sloop.. Er kan nog van alles uit dit onderzoek komen, maar de SP vindt zo’n onderzoek blijkbaar zinloos. Hun standpunt staat vast.

Het standpunt van de SP is daarom ook contraproductief. Argwaan en woede zijn begrijpelijke reacties uit de buurt. Maar deze onrust mag niet leiden tot een groot conflict tussen de huurders enerzijds en Portaal en de gemeente anderzijds. Daar is niemand bij gebaat. Het is de taak van Portaal en de bewonerscommissie, maar zeker ook van de Leidse politiek om zo’n conflict te voorkomen.

De actie van de SP doet het tegenovergestelde. De actie polariseert. Het lijkt mij dus verstandig dat ook de SP constructief aan het participatieproces gaat meewerken en het protest aan de bewoners zelf overlaat.