Tagarchief: studentenhuisvesting

17% minder winkels?

De komende 7 jaar zal het winkeloppervlak in stedelijke gebieden met 17% dalen, voornamelijk door de toename van verkoop op internet. Tenminste, dat is wat een onderzoek in opdracht van Het Financieele Dagblad (door Booz & Company) voorspelt.  Door anderen wordt getwijfeld aan de juistheid hiervan. Gerard Zandbergen (onderzoeksbureau Locatus) twitterde dat al 10-15 jaar zowel de internetaankopen als het winkeloppervlak groeien. Toch is het interessant na te denken over wat voor gevolgen het zou hebben voor het centrum van Leiden.

Leeg

Volgens het onderzoek zullen vooral veel kledingwinkels verdwijnen, omdat voor kleding de groei van internetverkoop de komende jaren het groots is. In het algemeen zullen grote winkels plaats te maken voor kleinere “showrooms”. Sommige fabrikanten zullen eigen showrooms openen zoals Apple nu al heeft. De vrijgekomen ruime zal deels door amusement en horeca opgevuld worden, maar vooral ook door woonruimte.

Wonen boven winkels brochure

De toename van internetconsumptie heeft zorgelijke kanten. Vanuit de luie stoel meer onnodig dingen kopen is slecht voor het milieu en de lichaamsbeweging van de shopper, maar voor de binnenstad van Leiden hoeft het niet slecht te zijn.  Als de door leegstand vrijgekomen ruimte bewoond wordt, zal de stad veranderen. Nu wonen er weinig mensen in de winkelstraten. Zelfs de bovenverdiepingen staan vaak leeg, omdat de extra meter etalage op de plek van een voordeur meer opbrengt dan de verhuur van de bovenwoning.  Een binnenstad waar weer in alle straten geleefd wordt, maakt de binnenstad gezelliger en veiliger. Bovendien is het beter voor het behoud van de historische gebouwen en de noodzaak voor nog meer woonwijken in de groene buitengebieden neemt af.

Maandagbijdrage van Jochem Lesparre

Leiden als ideale studentenstad?

Wonen in de ideale studentenstad. Dat was het centrale thema van een bijeenkomst vandaag in Pakhuis de Zwijger in Amsterdam. Net als Leiden moet Amsterdam een groot aantal studenten huisvesten, en dat blijkt niet altijd even eenvoudig. De onzekerheid rondom een nieuw puntensysteem voor huurwoningen – mogelijk op basis van de WOZ-waarde – heeft er bovendien voor gezorgd dat investeerders menig project voor nieuwe studentenhuisvesting tijdelijk in de ijskast zetten.

Volgens Vincent Buitenhuis van Kences, de brancheorganisatie voor studentenhuisvesting, zal de productie van nieuwe studentenwoningen zelfs – tot bekendmaking van de definitieve plannen op Prinsjesdag – grotendeels stil komen te liggen. Kunnen we deze tijd in Leiden niet nuttig gebruiken om na te denken over de woontoekomst van studenten in onze stad? Want hoe zien wij die eigenlijk?

Student is goed voor de stad
Roland Duong, ook bekend van het populaire VPRO-programma Slag om Nederland had een opmerkelijke kijk op studentenhuisvesting in Nederland. “Onderzoek van TNO heeft aangetoond dat investeringen in studenten per student 25.000 Euro opleveren voor de regionale economie. Waarom vormen zij dan geen integraal onderdeel van beleid?” Volgens Duong ligt dit aan het feit dat studenten geen zieligheidsfactor hebben. Ze redden zich wel, is het idee. Toch gelooft Duong dat studenten best een steuntje in de rug kunnen gebruiken. Dit is ook goed voor steden zelf, want “studenten kunnen een belangrijke brugfunctie vormen tussen verschillende bevolkingsgroepen, en de leefbaarheid van een wijk vergroten,” meent Duong. Vicevoorzitter van het College van Bestuur van de UvA en HvA, Paul Doop, is het daar helemaal mee eens. “Studenten vormen een nieuwe energie in de stad. Zij zijn de bubbels in de champagne, en vormen de  levensader van de universiteit. Universiteiten hebben de studenten nodig om concurrerend te zijn.”

Inspiratie voor nieuwe vormen van studentenhuisvesting
Als studenten zo belangrijk zijn voor steden en universiteiten, zowel op het vlak van economie, cultuur en leefbaarheid dan moeten zij uiteraard ook goed gehuisvest worden. Helaas is die huisvesting in deze tijden van crisis niet eenvoudig. Gelukkig zijn er wel al een hoop interessante – met name  private – partijen zich die over dit vraagstuk hebben gebogen en met nieuwe voorstellen zijn gekomen. Een selectie uit de workshop ‘Initiatieven voor de toekomst’…zijn dit ook ideeën waar Leiden iets mee zou kunnen?

The Student Hotel
The Student Hotel in Rotterdam, Amsterdam, Den Haag en Luik (BE) biedt volledig gemobileerde kamers en allerlei extra diensten aan (met name internationale) studenten.Het ‘hotel’ heeft diverse type kamers die voor een flexibele periode van maximaal een jaar beschikbaar zijn. Nadeel…de kamers zijn vrij prijzig (vanaf 650 Euro p/m) en bevorderen niet direct de integratie van internationale studenten in de stad.

Bekijk een filmpje op YouTube over de eerste dag dat studenten konden inchecken in het Rotterdamse Student Hotel.

WOODStacker

straat plus verlengdWOODstacker bouwt modulaire, flexibele pre-fab units van hout die stapelbaar, en naar eigen zeggen gezond zijn. De units zijn zeer geschikt voor studentenhuisvesting, maar zijn ook toepasbaar voor andere doeleinden. Het ontwerp biedt kansen voor zowel de bouw van campussen als binnenstedelijke inbreiding. Wederom het grote nadeel: de prijs. Een zelfstandige woonruimte in een nieuw project in Amsterdam kost bijvoorbeeld 530 Euro.

Studenten-bedrijventerrein ‘De Nieuwe Waard’

industrieterrein-de-nieuwe-waard

Veel steden zitten in hun maag met verouderde en vaak verpauperde
bedrijventerreinen die niet meer voldoen aan de huidige vraag. Tegelijkertijd wordt aan de randen van de stad het landschap bedreigd door de wens daar nieuwe bedrijventerreinen aan te leggen. Milieudefensie denkt dat er al genoeg beschikbare bedrijventerreinen zijn en is dus tegen deze aanleg. Daarom stelt zij een bouwstop voor, gekoppeld aan een herstructureringsfonds voor bestaande bedrijventerreinen. Dit laatste idee is interessant. Met meer geld is het misschien mogelijk om deze gebieden opnieuw te ontwikkelen. Een verbod op de aanleg van nieuwe bedrijventerreinen is te negatief gedacht.

Op vrijdag 6 februari 2009 promoveerde landschapsecoloog Robbert Snep aan de universiteit Wageningen op het onderzoek ‘Biodiversity conservation at business sites – options and opportunities’. Volgens hem kunnen bedrijventerreinen een belangrijke rol spelen bij het behoud van natuur en biodiversiteit wanneer zij ‘groener’ worden ingericht. Ecologische beplanting in
plaats van ‘bedrijfsgroen’, tijdelijke natuur en groene daken en gevels kunnen voor veel diersoorten een nieuw leefklimaat opleveren. Groene bedrijventerreinen kunnen zelfs, door hun ligging tussen stad en
landschap, een bron zijn voor meer stadsnatuur. img_3326Het verouderde bedrijventerrein ‘De Waard
in Leiden ligt vlak bij het historische centrum van Leiden en ver van de natuur. De kwaliteit van de architectuur en de openbare ruimte is inferieur. Zelden is kostbare ruimte zo inefficiënt gebruikt als hier.
Maar met het geld uit het herstructureringsfonds van Milieudefensie, de inzichten van Robbert Snep en een efficiënter gebruik van de ruimte kan bedrijventerrein ‘De Waard’ een nieuwe toekomst krijgen. Sterker nog: het zou wel eens de spannendste plek van Leiden kunnen worden door het realiseren van een groene studentenwijk boven de bedrijfsgebouwen. De recycle-architectuur in de ‘bovenwijk’ is flexibel, duurzaam en klimaatneutraal. Op de daken zijn moestuinen, picknickplaatsen en ander openbaar groen aangelegd. Studenten hebben baantjes bij de opgeknapte
bedrijven in de ‘benedenwijk’ waar de openbare ruimte opnieuw is
ingericht. Stadslandbouw, stadsdieren en stadskunst krijgen alle ruimte. Alleen milieuvriendelijk vervoer heeft toegang tot de wijk.  Ook na vijf uur en in het weekend is het een veel bezochte, levendige wijk. ‘De Nieuwe Waard’ is het eerste groene ‘studenten-bedrijventerrein’ van Nederland.

Walter van Peijpe

[samples van: Luc Deleu, Banksy, Dirk van den Bosch [mostag], Georg Noordanus/Hendrik-Jan Kldeweij, containerhouse Wellington, ea, klik op de foto voor een vergroting]
 
Dit artikel verscheen eerder op http://waltervanpeijpe.com/ 

							

Te huur: 1897 studentenkamers in Leiden

‘Werken in een fraaie omgeving kan Leiden tot meer succes’: Te huur, Kanaalpark, Leiden: 3.365 m2 kantoorruimte.  Dat zijn dus 67 studentenkamers van 50 m2. Totaal heeft Jones Lang Lasalle ca. 94.860 m2 kantoor en winkelruimte te huur of te koop in Leiden. Dat zijn dus 1897 studentenkamers van 50 m2. Ik vind dat schokkend!

Te huur: 18.972 studentenkamers in Leiden

‘Werken in een fraaie omgeving kan Leiden tot meer succes’: Te huur, Kanaalpark, Leiden: 3.365 m2 kantoorruimte.  Dat zijn dus 67 studentenkamers van 50 m2. Totaal heeft Jones Lang Lasalle ca. 94.860 m2 kantoor en winkelruimte te huur of te koop in Leiden. Dat zijn dus 18.972 studentenkamers van 50 m2. Ik vind dat schokkend!