Tagarchief: compacte stad

ik woon wel / niet

Hoe belangrijk is wonen voor u?

Onlangs ving ik op dat wonen tijdens verkiezingen niet of nauwelijks een rol speelt in de keuze voor een partij. Zijdelings gerelateerde onderwerpen zoals hypotheekrente-aftrek en MEER! of MINDER! sociale huurwoningen en stenen deze te meer. Wonen is ook geen leefbaarheid in de wijk [zie alle verkiezingsprogramma’s] , dames en heren politici! U gebruikt ‘leefbaar’ teveel in termen van achterstandswijken en sociale problemen. Leefbaarheid. Leefbaar Nederland. Nog net leefbaar. Let op. Het is echt het randje, maar kan nog net. Het is erg veel gedoe, maar Mars is leefbaar.  Een leefbare wijk, wie wil daar nu wonen?

Het lijkt er dus op dat wonen niet relevant is in verkiezingstijd. Raar. Iedereen woont, hoe kan dat dan geen overweging zijn in je keuze. En wonen is echt wel meer dan je huis alleen. Sterker, als ik iemand vraag waar hij woont gaat het zo’n beetje nooit over het huis zelf, zeker nooit over de hypotheekrente-aftrek en helemaal nooit over hoe geweldig royaal je sociaal huurt. Het gaat meer over de toffe sfeer in die wijk, het geweldige koffietentje, het prachtige fietspad naar zee of de gezellige buren [-barbeques]. En dat is belangrijker dan wat stenen. Toch?

Overigens. De dame en heer onder hebben het stenen huis afgezworen. Ze wonen in de stad. Op twee bakfietsen. Een met huis, een met tuin.

ImageImageImagePatrick Colly, architect

Uit de oude doos: De nieuwe Morsweg

Een groene, compacte stad is de stad van de toekomst. Dat geldt ook voor Leiden. We moeten zoeken naar creatieve en duurzame oplossingen om de schaarse ruimte in de stad de beter te benutten. Als we slim en vooruitstrevend zijn kunnen we Leiden verrijken met meer groen, meer woningen, meer kleine bedrijven, meer kunst, meer speelplaatsen en meer ruimte voor openbaar vervoer en de fiets. Zoals hier op de Morsweg.

Walter van Peijpe

Dit bericht verscheen eerder op http://waltervanpeijpe.com/


Leiden groener en 3D

De groene gebieden rond Leiden willen we graag groen houden, daarom moeten we de ruimte in de stad slimmer gebruiken, want er is behoefte aan steeds meer woon- en bedrijfsruimte. Bij intensiever ruimtegebruik verandert het stedelijk klimaat. Niet alleen het sociale klimaat verandert er door, maar ook het fysieke klimaat. Het weer in een stad is namelijk altijd een beetje anders dan in het landelijk gebied eromheen. De gebouwen en bestrating nemen meer zonnewarmte op en houden deze ook langer vast. Hierdoor is het in de stad vaak een paar graden warmer dan erbuiten. De verhardde oppervlakken van de stad nemen daarentegen minder regenwater op en voeren dit ook sneller af. Hierdoor krijg je bij hevige regenval wateroverlast in de stad. Door verdere verstedelijking en klimaatverandering met extremer weer zoals hittegolven en hoosbuien zal dit alleen maar erger worden.

Wateroverlast in Leiden op Omroep West

De oplossing voor deze problemen moet niet alleen gezocht worden in airconditioning en meer straatputten, maar de stad moet groener. Groen neemt regenwater op en zorgt zo voor minder wateroverlast. Het verdampen van dit water zorgt later bij droogte voor verkoeling. Dit is een van de redenen dat je op dit weblog veel over groene daken ziet.

Groene daken Groene daken Groene daken

Als de gemeente groene daken als oplossing wil gebruiken, moet wel bekend zijn waar en hoeveel daken daarvoor geschikt zijn. Een ambtenaar op de fiets alle daken van de stad laten inventariseren kost veel tijd. Wat je eigenlijk nodig hebt is een 3D model van de stad, maar dat is er nog niet en dat laten maken is duur. Maar Nederland is wel al helemaal 3D gemeten door de Waterschappen en Rijkswaterstaat (AHN). Met een laserscanner in een vliegtuig is voor iedere vierkante meter op tien punten de hoogte gemeten. Daar een mooi 3D model van maken is nog een hoop werk, maar platte daken kunnen er automatisch in herkend worden. Er is nog veel meer nuttige informatie uit te halen. Kijk zelf  eens in de gratis viewer.

Viewer met iedere 5 meter de hoogte van het Actueel Hoogtemodel Nederland (AHN)

Bijdrage van Jochem Lesparre

‘Prachtig Compact Leiden’

Op woensdag 9 maart a.s. om 20:00 uur in de Grote Beer organiseert GroenLinks Leiden een thema-avond met de titel: ‘Prachtig Compact Leiden’. Het programma voor deze avond is ingevuld door de Gl-Leiden werkgroep ‘LeidseRuimte’.

We weten allemaal dat GroenLinks opkomt voor het beschemen van de natuur en het klimaat. We weten allemaal dat GroenLinks opkomt voor een solidaire en geëmancipeerde samenleving. Maar wat is de visie van GroenLinks op de toekomst van de stad? Dat is de centrale vraag van deze avond. Kan de stad groener? Kan de stad voller? Waar halen we de ruimte vandaan?

Met voorbeelden uit de Leidse praktijk, een ontwerp voor een toren, plannen met een leegstaand kantoor, de lancering van een nieuwe website en inspiratie uit Amsterdam. Kijk, denk en discussieer mee!!!

Presentaties door Walter van Peijpe [raadslid], Patrick Colly [GL-werkgroep], ‘LeidseRuimte’ [GL-werkgroep] en Jurgen Hoogendoorn [beleidsadviseur Maarten van Poelgeest]

Na afloop borrel

KOMT ALLEN!!! [ook niet leden]