Tagarchief: Amsterdam

Haarlemmerstraat in het kwadraat

Haarlemmerbuurt  Haarlemmerstraat - Haarlemmerdijk - Haarlemmerplein  Amsterdam  Horeca - Hotels, Restaurants en Cafes - Google Ch

In januari dit jaar stelde D66 schriftelijke vragen aan het college over de Haarlemmerstraat. De partij vindt dat deze vanaf de Prinsessekade tot aan de Pelikaanstraat heringericht moet worden. Er moet een betere en intiemere sfeer worden gecreëerd, vindt D66. Het college antwoordde dat er geen geld is voor kwaliteitsverbetering van de Haarlemmerstraat.

De gemeente is natuurlijk  verantwoordelijk voor de (her)inrichting van de Haarlemmerstraat. Maar voor kwaliteitsverbetering van deze straat zijn ook inspanningen van andere partijen nodig. Kwaliteit wordt immers niet alleen bepaald door ruimtelijke aspecten. Er is ook nog zoiets als internet.

Haarlemmerstraat - Leiden, 2 kilometer koopplezier - Google Chrome

Google op Haarlemmerstraat en je vindt dat er twee bekende Haarlemmerstraten zijn. In Leiden en in Amsterdam. Het zijn twee heel verschillende winkelstraten maar ze hebben één ding gemeenschappelijk. Beide  hebben een eigen website. Ik ben geschrokken van het enorme verschil in kwaliteit tussen de twee sites.

De site van de Leidse Haarlemmerstraat is slecht vormgegeven, saai, nauwelijks interactief en weinig informatief. Het laatste nieuws gaat over het ‘Verrassend Winkel Weekend’ en dateert van 30 september 2012. Er wordt niet gebruik gemaakt van Twitter of Facebook.

Haarlemmerbuurt  Haarlemmerstraat - Haarlemmerdijk - Haarlemmerplein  Amsterdam - Google Chrome

De site van de Amsterdamse Haarlemmerstraat is erg goed vormgegeven, spannend, interactief en informatief. Er staan onder andere een blog, buurtverhalen en impressies op de site, die bovendien goed gebruikt maakt van Facebook. Op de eigen Facebookpagina wordt elke dag gepost. Nel de Jager, de winkelstraatmanager, is erg actief op Twitter (@netevenleuker).

Bij een aantrekkelijke winkelstraat hoort tegenwoordig een aantrekkelijke site. De verantwoordelijkheid hiervoor ligt bij de winkeliers en het centrummagement. Ik zal in de raad mijn best doen voor de Leidse Haarlemmerstraat. Ik hoop dat tegelijkertijd ook aan de digitale Haarlemmerstraat gewerkt gaat worden.

Geplaatst door Walter van Peijpe

Afstemming vraag en aanbod kantoorruimte

“Veel minder behoefte aan kantoorruimte” kopt de Volkskrant vandaag, naar aanleiding van de publicatie van een rapport van een onderzoekscommissie onder leiding van projectontwikkelaar Rudy Stroink. Een van de gevolgen hiervan is dat de leegstand in gemeentes de aankomende jaren alleen maar toe zou nemen. Omdat, legt Stroink uit, “door thuiswerken en toenemende flexibiliteit is de gemiddelde werkplek de afgelopen jaren […] gekrompen van 25 tot 18 vierkante meter.”

GroenLinks-wethouder in Amsterdam Maarten van Poelgeest spreekt in een interview met de NOS begin dit jaar zijn zorgen uit, rekening houdend met eenzelfde ontwikkeling als Stroink voorspelt; dalende vraag naar werkruimte. Ook beschouwt hij onaantrekkelijke “stukken waar in de jaren ’80 hele eenzijdige kantoorwijkjes zijn neergezet” als een lastig probleem dat het tegenwerken van leegstand niet vergemakkelijkt. Hij zegt dat “een groot deel van de kantorenvoorraad nooit meer kantoor gaat worden”.

Ook de VNG heeft zich verdiept in het “overaanbod” van lege kantoren, wat volgens de organisatie in 25% van de Nederlandse gemeentes een probleem is. Dit overaanbod is van een dusdanige schaal, dat de VNG voorstelt om een SER-ladder in te voeren, waardoor er niet steeds nieuwe panden kunnen worden gebouwd, maar eerst bestaande gebouwen moeten worden gebruikt.

Vreemd genoeg hebben andere partijen op de markt totaal andere verwachtingen van de toekomst. Uit een rapport van Eric Steinmaier, sector bankier Construction and Real Estate bij ABN Amro, haalt een website voor architecten voornamelijk nieuwe positieve kansen op het gebied van duurzaamheid en, helemaal in tegenspraak met het rapport van Stroink en wethouder van Poelgeest, flexibiliteit.

Maar de meest optimistische partij is de makelaarsvereniging NVM. Zij maken hun berekeningen op een andere manier dan de commissie Stroink, met de nadruk op de algemene economische conjunctuur in tegen stelling tot de specifieke vraag om werkruimte, en doen positieve voorspellingen, die laten zien dat de vraag naar kantoorruimte zal stijgen.

Het lijkt alsof de verschillende partijen op de markt nog onvoldoende samenwerken; ze spreken elkaar tegen en hebben totaal verschillende visies. Een belangrijk deel van het oplossen van de leegstand is dan ook, zoals de VNG het verwoord: “een betere afstemming van vraag en aanbod.”

De Verdieping 2

GroenLinks: Meld leegstand anoniem
2 februari 2011, door Tamira Combrink

Als het aan GroenLinks ligt komt er snel een website waarop burgers leegstand van woningen en kantoren in Amsterdam kunnen melden. Zo komt er een completer overzicht van de leegstand in de hoofdstad en kan de gemeente aan de slag met het tegengaan hiervan. Tamira Combrink, woordvoerder Wonen in de Amsterdamse fractie, lanceert vandaag dit voorstel. Combrink: “Amsterdam kan de ogen van burgers goed gebruiken in de strijd tegen leegstand.”

[lees meer]

Stadsgeluiden 2

Amsterdam. Nieuwendijk. 04-05-2009. 10:28
Stadsgeluiden 1