Auteursarchief: leidseruimte

Bijeenkomst ‘Leegstand in Leiden: Lijdensweg of Verrijking?’, 29 januari 2014

te huur
Net als vele andere Nederlandse steden heeft Leiden te maken met leegstand. Kantoren, winkels, maar ook gemeentelijke panden staan ook bij ons vaak langdurig leeg. Volgens het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) en het Centraal Planbureau (CPB) hebben we hier helaas niet te maken met een tijdelijke dip, maar met een structurele verandering in de vraag naar kantoor- en winkelruimte. Het ziet er dus naar uit dat Leiden ook ná de crisis zal blijven zitten met een breed palet aan leegstaande panden…

In het afgelopen jaar is er al veel gesproken en geschreven over het bestrijden van leegstand in Leiden. Tijdelijke initiatieven, transformaties, culturele projecten, ondernemersbijeenkomsten; ze worden allemaal genoemd als mogelijke oplossingen voor de huidige leegstandskwestie. Maar hoe organiseer je dergelijke initiatieven eigenlijk? Gemeentelijke beleidsstukken benadrukken de noodzaak van ‘faciliteren’ en ‘stimuleren’, en het ‘stellen van kaders’ of ‘scheppen van voorwaarden’. Maar hoe doe je dat precies? En is dat ook écht wat nodig is?

LEIDSE RUIMTE wil het Leidse leegstandsdebat een praktische draai geven.
Op woensdag 29 januari organiseren we daarom een open bijeenkomst voor iedereen die direct of zijdelings betrokken is bij leegstand in Leiden.
Wat kunt u deze avond verwachten?

  • Inleiding door architecte Ianthe Mantingh (Locus Architecten)
    Hoe ziet leegstand in Leiden eruit? Wat is het probleem?
  • Presentaties van o.a. de Gemeente Rotterdam, ANNA Vastgoed & Cultuur en CRWDBLDNG
  • Een levendig debat over de concrete aanpak van leegstand in Leiden o.l.v. gemeenteraadslid Walter van Peijpe

Locatie en dergelijkeU bent van harte uitgenodigd om deze bijeenkomst bij te wonen. De avond zal plaatsvinden in het Rijnlands Architectuur Platform (RAP), Nieuwstraat 33 in Leiden.

Wij verzoeken u om u via het volgende emailadres even aan te melden: leidseruimte@gmail.com. Heeft u vragen, stuur ons dan ook gerust een mailtje..! Of kijk even op onze eventpage op Facebook.

‘De Natte Stad’

Waterplein Benthemplein Rotetrdam door de Urbanisten

Waterplein Benthemplein Rotetrdam door de Urbanisten

Donderdag 31 oktober was ik bij de maandelijkse talkshow ‘Stadsleven’ van Tracy Metz. Thema van de avond was De Natte Stad’. Het ging over het soms moeizame huwelijk tussen de stad en het water. Natuurlijk heeft de stad water nodig. Water in de stad is mooi, verkoelt, en zorgt voor plezier. Soms is water zelfs bepalend voor de identiteit van de stad. Maar teveel water is ook niet goed. De stad versteent en regenbuien worden in de toekomst heftiger. Op sommige plekken in de stad kan het riool het soms al niet meer aan. Steden moeten dus meer ruimte vinden voor water om bestand te zijn tegen overlast en overstromingen. Tijdens de talkshow werd aandacht besteed aan de geschiedenis van water in de stad en aan innovatieve oplossingen om wateroverlast tegen te gaan.

Naast bijvoorbeeld Amsterdam, is ook Leiden zo’n stad waarin het water een belangrijk aandeel heeft in de geschiedenis, de identiteit en de aantrekkelijkheid van de stad. Vanaf het ontstaan van Leiden zijn de Rijn, de grachten en de Singels bepalend voor het stadsleven. Maar Leiden heeft ook te maken met wateroverlast, denk bijvoorbeeld aan de Kooi. Als we niets doen zal in de toekomst deze overlast alleen maar toenemen.

nieuwe rijn

Soms denk ik dat het belang van het water voor Leiden nog niet genoeg onderkend wordt. Op het water is het soms oorlog tussen de verschillende rederijen, in het water ligt te veel afval en langs het water is de openbare ruimte te vaak armoedig ingericht met nog te veel geparkeerde auto’s. Dat kan beter. Gelukkig wordt er hard gewerkt aan het Singelpark, een voorbeeldproject waarin de geschiedenis van Leiden en eigentijdse stadsontwikkeling samen komen in het langste park van Nederland.

Ook het belang van innovatieve oplossingen voor wateroverlast in de toekomst wordt in Leiden niet genoeg onderkend. In de Kooi is weliswaar een oplossing gevonden om overstromingen in de wijk tegen te gaan, maar innovatief is deze oplossing zeker niet. De voorgestelde waterbergingskratten onder de grond zijn niet alleen duur, maar leveren vooral geen enkele bijdrage aan de kwaliteit van de openbare ruimte in de Kooi. Een gemiste kans. Ook wordt bij gebiedsontwikkeling te makkelijk water gedempt zonder dat er een goed compensatieplan is. De opvang van water en het benutten van de kwaliteit van water binnen een gebied is geen vanzelfsprekend onderdeel van een nieuwe ontwikkeling. Dat kan beter.

Wateroverlast in de Kooi

Wateroverlast in de Kooi

Leiden heeft een Waterplan dat bijna herzien moet worden. Rotterdam presenteerde onlangs haar adaptatiestrategie, waarin de het aanpassen van de stad aan het veranderende klimaat niet als bedreiging maar als kans wordt gezien. Hier kan Leiden veel van leren. En misschien moeten we binnenkort Tracy Metz maar eens uitnodigen voor een talkshow over ‘De Natte Stad’!

Als uitsmijter de mooie korte kunstfilm ‘Pegasus Dance’ van Fernando Sanchez Castillo, waar Tracy haar talkshow mee opende.

 

bijdrage door Walter van Peijpe

 

Happy Streets op zoek naar gelukkigste straten van Leiden

Happy Streets LogoAls je het nieuws en de actualiteit moet geloven zijn het barre tijden voor steden. Economische teruggang, bezuinigingen, het stemt allemaal niet bepaald vrolijk. In deze tijden van relatieve somberheid gaat Happy Streets, een nieuw initiatief uit Leiden en Nijmegen, juist op zoek naar vrolijkheid en plezier. Happy Streets gelooft namelijk dat ons stedelijk geluk wel eens simpelweg op straat zou kunnen liggen..!

Het leven van stedelingen speelt zich grotendeels af op straat. Mensen wonen, werken, winkelen en recreëren nu eenmaal (vaak) in straten. Maar wat maakt een straat nu precies een gelukkige, fijne en leuke plek om te verblijven? Dat gaat Happy Streets onderzoeken. De zoektocht is ondertussen begonnen in Leiden, aan de Langebrug, maar zal ook worden uitgebreid naar andere Europese steden. Zijn er wellicht overeenkomsten tussen gelukkige straten in Nederland en Spanje? Of kunnen Nederlandse straten misschien wat leren van de meest gelukkige straten van Frankrijk en Roemenië? Happy Streets wil het allemaal weten..!

Het initiatief hoort daarom ook graag wat jouw meest gelukkige (Leidse) straat is. Je kunt dit doorgeven via de Facebook pagina of via Twitter @StreetsHappy. Alle gelukkigste straten van Europa zullen worden gepubliceerd op de website www.happystreets.eu

Bijdrage van Simone Pekelsma (@simonepekelsma)

Over een melkkoe en een lege winkel

13-10-2013 Vandaag zag ik twee interessante artikelen op twitter voorbijkomen. Het eerste, op de site van BinnenlandsBestuur.nlgaat over de verliezen die veel gemeenten maken op parkeren. Het tweede staat op Vastgoedmarkt.nl en gaat over de blijvende problemen op de winkel- en kantorenmarkt. Beide artikelen hebben direct betrekking op de wens van de gemeente Leiden om twee ondergrondse parkeergarages te bouwen in het centrum. Na het lezen kan je je afvragen of deze wens wel zo verstandig is. Dinsdag 15 oktober presenteert de gemeente haar plannen voor de garages in de commissievergadering. Ik zal de wethouder eens vragen of hij de twee artikelen ook gelezen heeft.Parkeren steeds vaker verliespost voor gemeenten - Binnenlands Bestuur - Google Chrome

 

Bijdrage door Walter van Peijpe

Even parkeren

morspoortgarage04Komende maand wordt de programmabegroting 2014 van de gemeente Leiden besproken in de raad. Het is de laatste begroting voor de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2014. Er is wat extra geld gevonden en dus worden wat cadeautjes weggegeven, zoals dekking voor de beheerkosten van het Singelpark, geld voor de programmering van de Lakenhal in 2017 en dekking voor de aanleg van het voetpad door de Tuin van Noord. Een beetje een ‘feelgood-begroting’ dus.

Nee, veel spannender wordt het binnenkort bij de bespreking van het uitvoeringsbesluit voor de bouw van de twee ondergrondse parkeergarages aan de Garen- en Lammermarkt. In het coalitieakkoord staat immers onder punt 9: “…..Het College realiseert mede daartoe 1000 extra parkeerplaatsen in ondergrondse parkeergarages in de binnenstad….”.  Het is dus logisch dat het college nog voor de verkiezingen een besluit genomen wil hebben. Maar de tijd dringt.

Over parkeren staan een paar interessante dingen in de begroting. Op pagina 49 staat: “Goede, bereikbare en voldoende parkeergelegenheid is een voorwaarde voor een goede bereikbaarheid van de stad…”  In deze zin wordt meteen de misvatting van dit college zichtbaar. Want laten we eerlijk zijn, Leiden is prima te bereiken en er is voldoende parkeergelegenheid. Erger nog, het is maar helemaal de vraag of de voorgenomen garage onder de Garenmarkt nou wel zo goed bereikbaar zal zijn, zo middenin de binnenstad. De bestaande garage onder het ROC aan de Lammenschans [450 plaatsen] is veel beter bereikbaar! Met een paar shuttlebusjes is elke bezoeker die daar parkeert binnen een enkele minuten aan de kop van de Breestraat. Voldoende parkeergelegenheid is er dus al. Gedegen onderzoek heeft dat al lang aangetoond. Dat wordt dus nog een goede discussie in de raad.

Parkeergarage ROC-Lammenschans

Parkeergarage ROC-Lammenschans

Maar er staat nog een interessante passage in de begroting: “..Het parkeren op straat in de omgeving van de garages kan daarom worden ontmoedigd. Voor de kwaliteit van de openbare ruimte houdt dat een verbetering in………Afhankelijk van een door de gemeenteraad te geven richting zal hiervoor in de tweede helft van 2014 beleid worden opgesteld”  Kijk, dat klinkt al verstandiger. Maar waarom pas in de tweede helft van 2014, als het uitvoeringsbesluit voor de garages al genomen is? Logisch, omdat VVD, CDA, SP en D66 zich gecommitteerd hebben aan 1000 extra parkeerplaatsen. 1000 extra en geen 1 minder. Toen ik eerder in de raad voorstelde om de Garenmarkt, na de bouw van de ondergrondse garage, niet in te richten als parkeerterrein maar ‘leeg’ te laten, werd dit kansloos weggestemd, ook door de PvdA. Dat wordt dus nog een goede discussie in de raad.

Meer weten over ‘parkeerproblemen’ in Leiden?

http://sleutelstad.nl/nieuws/archief/2013/09/groenlinks-voetbalt-in-lege-morspoortgarage

http://waltervanpeijpe.com/2012/06/17/he-jongens-hoeveel-willen-we-erbij-hebben-in-de-binnenstad/

bijdrage van Walter van Peijpe