Tagarchief: JL

Blauwe zone

In een aantal wijken rond de binnenstad loopt een proef van twee jaar met een blauwe zone voor het parkeren. Laatst ontving ik als bewoner een enquête over de proef met de blauwe zone. Daarin werden de verschillende opties voor na de proef uiteengezet:

1. Blauwe zone: maximaal 2 uur parkeren met parkeerschijf voor bezoekers en een parkeervergunning voor bewoners van €65 per jaar;
2. Betaald parkeren voor bezoekers en een parkeervergunning voor bewoners van €40 per jaar;
3. Gratis parkeren voor iedereen en parkeeroverlast voor de bewoners.

Voor betaald parkeren is de parkeervergunning bij een lager bedrag kostendekkend voor de gemeente dan bij een blauwe zone. Dit komt doordat bezoekers moeten betalen en doordat de opbrengst van de parkeerboetes dan naar de gemeente gaat in plaats van naar het rijk zoals bij een blauwe zone. Hoewel het heel logisch is om als gemeente rekening te houden met voor wie de extra inkomsten uit boetes zijn, vind ik het onwenselijk om op gemeentelijk niveau een oplossing te kiezen waarin alleen rekening gehouden wordt met de lokale financiën en niet met die voor de rest van Nederland. Desalniettemin denk ik dat optie 2 het eerlijkst is omdat dan zowel de bewoners als de bezoekers betalen voor het oplossen van de parkeerproblemen.

Blauwe zone   (bron: leidschdagblad.nl)

Maandagbijdrage van Jochem Lesparre

Surveillancestaat leidt tot schaduweconomie?

Dit Weekeinde stond er een interessant opinieartikel in de Volkskrant van Gerhard Hormann. Hij beschrijft een verzameling van trends zoals: ruilen, lenen, 2e hands, couchsurfen, repareren en zelf voedsel verbouwen. Hij ziet hier een verband in als reactie op economische situatie en verzet tegen de surveillancestaat.

de Volkskrant

Hoewel ik aan meerdere van de door hem genoemde trends mee doe of ze op z’n minst een warm hart toe draag, vind ik het verband dat hij er in ziet wat vergezocht. Ook verwacht ik van zulke initiatieven geen grote verandering van de maatschappij. Het gaat om relatief kleine initiatieven die vooral goed werken zolang het om een select gezelschap van idealisten gaat. Zodra het nieuwe er af is, of als het groter wordt, komen er ook oplichters en profiteurs en dan ontstaat de behoefte aan regulering.

Autarkie

Je kunt wel afgeven op de belastinginnende overheid, maar zonder EU zijn we op wereldniveau overgeleverd aan de grillen van de VS. En zonder OZB en BTW en andere belastingen kan er geen fatsoenlijk onderwijs gegeven worden, rijdt er op veel plekken geen openbaar vervoer, wordt de straat niet geveegd, enz. Lokaal dingen zelf wel regelen is fantastisch, maar er is toezicht nodig vanwege de profiteurs. In plaats van alleen bijdragen aan dingen waar jezelf gebruik van maakt, moet je juist uit solidariteit aan alle overheidstaken meebetalen.

GroenLinks

Natuurlijk kan en moet er heel veel beter georganiseerd worden, maar als je de maatschappij echt wil veranderen is er maar één manier: via de stembus!

Maandagbijdrage van Jochem Lesparre

Waarom wonen er mensen in Leiden?

Leiden ligt strategisch in de Randstad, dat is voor mij een van de redenen om voor Leiden als woonplaats te kiezen. Maar waarom ligt het dichtstbevolkte gedeelte van Nederland eigenlijk hier? De redenen om in dit deel van Nederland te wonen zijn vooral historische (oftewel achterhaalde) redenen. De waterwegen waren goed voor transport, de grond is er vruchtbaar en de zee dichtbij voor visserij en koloniale handel. We wonen gewoon nog altijd in het deel van Nederland dat in de 17e eeuw het welvarendst werd. Dus moeten we onze huizen funderen met palen, drie keer zo lang als een huis hoog, op een enigszins stabiele ondergrondse zandlaag. Dus lopen we permanent het risico op overstroming en dus staan er vinexwijken op de vruchtbare grond. Veel logischer zou het zijn om met z’n allen op de stevige arme zandgrond van de Veluwe te gaan wonen, die is verder toch nergens goed voor. Zelfs met vele meters zeespiegelstijging lopen we daar nog geen risico op overstromingen. “De Veluwe nergens goed voor?” zullen sommigen uitroepen “En de natuur op de Veluwe dan?”. Nou, van dat soort bos is er genoeg in Europa, op de plaats van Leiden zou echter uniek moerasbos kunnen staan vol met otters, bevers en watervogels.

Moerasbos   (bron: nlwandel.nl)

De overheid heeft in de jaren zeventig geprobeerd de economische groei in andere delen van Nederland te bevorderen door overheidsinstellingen de Randstad uit te verhuizen. Ik heb een paar jaar bij zo’n organisatie in Apeldoorn gewerkt, maar omdat jullie allemaal hier bleven wonen voelde ik weinig behoefte om naar Apeldoorn te verhuizen. Door in de Randstad te blijven wonen doe ik mee aan de wereldwijde trend dat steden alsmaar in omvang groeien, ook als ze op ongelukkige locaties liggen naast een vulkaan, op een breukzone met aardbevingen of, zoals wij, op een plek waar we permanent moeten pompen om het droog te houden.

Maandagbijdrage van Jochem Lesparre

Groene dakpan

De voordelen van begroeide daken hoef ik niet meer uit te leggen. Daar kun je hier op LeidseRuimte al genoeg over vinden. Wat nog niet eerder hier beschreven werd, is een ontwerp voor een nieuw soort dakpan waarmee het makkelijker wordt voor schuine daken. Deze dakpan heeft een trechtervormig bakje waar een plantje inpast. Het teveel aan regenwater dat de trechter opvangt wordt door het gaatje onderin afgevoerd. De dakpan is met absorberende korrels, water en plantje niet zwaarder dan een gewone dakpan dus aanpassingen aan het dak zijn niet nodig.

Green roofing tile   (bron:Roel de Boer)

Maandagbijdrage van Jochem Lesparre

Stadsritjes

Uit een vandaag gepubliceerd artikel van het CBS blijkt dat Nederlanders ook voor kleine afstanden van 1 tot 5 kilometer in bijna 40% van de gevallen voor de auto, brom- of snorfiets kiezen. Hoewel er goede redenen zijn om soms ook voor een kort stadsritje gebruik te maken van een eigen voertuig met verbrandingsmotor, vermoed ik dat lang niet al deze mensen slecht ter been waren, iets groots en zwaars vervoerden of aansluitend een grotere afstand in dezelfde richting gingen afleggen. Ik vermoed dat men in veel gevallen geen zin had om door weer en wind te fietsen, te lui was om hun band te plakken (je bent wat mij betreft geen volwaardig volwassen Nederlander als je dat niet zelf kan) of andere andere smoes gebruikte om toch in de auto te stappen.

Vervoerstype   (bron: CBS)

Nu kan je natuurlijk aanvoeren dat deze mensen vrij zijn om zelf te kiezen, maar daar ben ik het niet mee eens. Hun aanwezigheid op de weg levert namelijk allerlei problemen in de stad op voor anderen: gezondheidsklachten door de uitstoot van hun voertuig, langere reistijden door extra verkeersdrukte en files, extra kosten voor extra wegen en wegonderhoud, extra risico op verkeersongevallen enz.

Moeilijke keus   (bron: Carlton Reid)

Je kun mensen de auto uitlokken met fietspropaganda, mooie fietspaden in de stad en een nieuwe fiets met belastingvoordeel, maar als ze geen zin hebben omdat het regent verzinnen ze wel een smoes waarom dit ritje toch echt met de auto moet (ik ben daar zelf ook heel goed in). De enige oplossing die ik kan bedenken is een extra stimulans creëren, zoals een fikse financiële prikkel. Maar, zelfs een kilometerheffing zoals die gepland was, zou niet veel helpen. Om echt verschil te maken zou er een flink starttarief voor iedere rit gerekend moeten worden.

Maandagbijdrage van Jochem Lesparre