Tagarchief: groenlinks Leiden

LEVE DE STAD, STEM VAN PEIJPE is de leus die ik heb gekozen voor mijn persoonlijke GroenLinks verkiezingscampagne voor de komende gemeenteraadsverkiezingen. Ik sta op plek 8 van lijst 6 en GroenLinks gaat helaas geen 8 zetels halen op 19 maart. Alleen met voorkeursstemmen kan ik dus weer in de Leidse raad komen. Zo simpel is het. Hier kunnen jullie lezen waarom ik graag nog vier jaar GroenLinks raadslid ben en wat ik in vier jaar voor Leiden heb gedaan. Want daar gaat het om, dat is waarom ik in de politiek zit: niet voor mijzelf, niet voor GroenLinks maar voor ‘mijn’ Leiden, voor ‘mijn’ stad: LEVE DE STAD!

stemjijook

 

 

van Peijpe-A6 DEF midden jpg

flyer links

petitie: ‘LEVE HET SINGELSTRAND’

Teken HIER de petitie ‘Leve het Singelstrand’Ansicht DEF voor jpg

Ansicht DEF achter jpg

Volg de petitie ook op Facebook: https://www.facebook.com/Singelstrand

Meer info: http://waltervanpeijpe.com/2013/05/14/het-singelstrand/

Graag in de raad

Twee maanden geleden schreef ik deze brief aan de kandidatencommisie van GroenLinks Leiden. Hiermee motiveer ik mijn kandidaatstelling voor de gemeeneraadsverkiezingen van 2014.

Geachte kandidatencommissie,                                                            Leiden, 25-08-2013

Zoals u waarschijnlijk weet ben ik vanaf maart 2010 lid van de fractie van GroenLinks Leiden. Ik beschouw mijn raadslidmaatschap als een buitengewoon eervolle baan. Leiden is ‘mijn’ stad en GroenLinks is ‘mijn’ partij. Vol overgave heb mij de afgelopen jaren voor beide ingezet. Ik zou dit graag nog een periode doen.

Voor de gemeenteraadsverkiezingen in 2010 schreef oud GroenLinks-wethouder Jan Laurier in zijn aanbeveling over mij:
“Politieke talenten moeten vele vaardigheden hebben. Zij moeten het grote verhaal kunnen vertellen ……. Dat is een noodzakelijke voorwaarde voor een goed politicus of politica, maar niet voldoende. Om tot de verbeelding te kunnen spreken moet dat verbonden worden met concrete maatregelen en concrete stappen. …..Walter heeft in zich om de beide vaardigheden, het grote verhaal en de concrete maatregelen, met elkaar te verbinden. Dát is in de politiek tegelijk een gave en een grote opdracht. Daarom beveel ik Walter aan voor een verkiesbare plaats op de lijst van GroenLinks, onder voorwaarde dat hij belooft die waar te maken”.

Ik denk dat ik, ruim drie jaar later, die belofte heb waargemaakt. Als woordvoerder ruimtelijke ordening heb ik het verhaal verteld van een stad die creatief en duurzaam met haar ruimte omgaat. Een stad waar geen plek is voor leegstand, waar gebouwen worden hergebruikt, waar braakliggende terreinen tijdelijk worden ingevuld, waar ruimte is voor kunst en stadsnatuur en waar aandacht is voor eigentijdse architectuur en goede inrichting van de openbare ruimte.

Opening kweektuin Singelpark

In de raad heb ik dit verhaal concreet gemaakt met opbouwende moties en amendementen, waarvan de meeste [19] zijn aangenomen. Hieronder een selectie waar ik trots op ben:

Ook buiten de raad, in de stad, heb ik het verhaal van GroenLinks Leiden regelmatig kunnen vertellen. Veel aandacht in de media kregen mijn strijd voor behoud van de ‘Van der Klaauwtoren’, mijn wandeltocht met een kudde stadsschapen door de Leidse binnenstad en mijn plan voor een Singelstrand. In 2010 werd ik genomineerd voor de titel ‘raadslid van het jaar’. Ik zat in de jury van de Leidse architectuurprijsvraag ‘Nieuw Elan’ en nam deel aan diverse debatten in de stad.

De social media zijn voor mij een goede manier om met de stad in contact te komen. Ik heb veel volgers op Twitter, Facebook en Linkedin en schrijf columns voor Leidsch.nu. Mijn eigen website en die van ‘mijn’ werkgroep ‘Leidse Ruimte’ over stadscultuur  worden goed bezocht.

Plan voor het Singelstrand

Naast een groter verhaal en concrete maatregelen vind ik in de politiek het vermogen om te kunnen samenwerken belangrijk: in de fractie, met andere politieke partijen en met organisaties en mensen uit de stad. De huidige GroenLinks fractie is een hecht team, waarin ik mij thuis voel. Samen met veel actieve leden hebben wij laten zien dat GroenLinks een eigentijdse, optimistische en creatieve partij is. Dit wordt duidelijk gewaardeerd door andere politieke partijen met wie we constructief samenwerken. Ik heb zelf een goede band opgebouwd met, voor mijn portefeuille belangrijke organisaties, zoals woningbouwverenigingen, bewonerscommissies, vastgoedontwikkelaars en met de lokale media.

Ik geloof dat GroenLinks Leiden bij de komende gemeenteraadsverkiezing gaat winnen. Met meer leden in de gemeenteraad kunnen we nog beter ons verhaal vertellen over een groener, creatiever, eerlijker en vooruitstrevender Leiden. Ik hoop dat ik één van die raadsleden zal zijn. Er is nog veel te doen. Daarom stel ik mij hierbij graag beschikbaar als kandidaat-raadslid voor GroenLinks Leiden voor de komende gemeenteraadsverkiezingen in 2014.

Met vriendelijke groet,

Walter van Peijpe

De ALV vindt plaats in biologisch restaurant Sijthoff, Doezastraat 1b. Inloop vanaf 19:45, start om 20:00u.

Beste leden van GroenLinks Leiden

Beste leden van

cropped-2012-09-05-11-51-58.jpg

Woensdag 27 november is voor onze partij een belangrijke dag. Op de ALV wordt, door de aanwezige leden, de definitieve kandidatenlijst voor de gemeenteraadsverkiezingen van maart 2014 vastgesteld.

Het worden spannende verkiezingen. Blijven we op 4 zetels staan? Iedereen van ons hoopt vast op een zetel winst maar vreest misschien ook wel voor een zetel minder. We hebben al een geweldig verkiezingsprogramma. Nu nog een geweldige kandidatenlijst en de campagne kan beginnen!

Dat het een lijst wordt met alleen maar goede kandidaten is al duidelijk. De kandidatencommissie heeft een advies gegeven voor de eerste 12 plaatsen. Het zijn allen ‘bekende’ Leidse gezichten, die al jaren lang voor GroenLinks actief zijn.

Opvallend is dat vrijwel de hele [steun]fractie in de ‘top 12’ staat [alleen Jan Thijs Leeuwrik Nieborg heeft zich niet opnieuw gekandideerd]. Ik vind dit, als lid van de fractie,  een blijk van waardering voor ons harde werken van de afgelopen 3 ½ jaar. Ik ben daar erg blij mee.

De kandidatencommissie heeft mij geadviseerd voor plek 4. Ook hier ben ik blij mee.  Woensdagavond zullen de 12 kandidaten zich op de ALV presenteren, in de hoop misschien nog een paar plaatsen te kunnen stijgen op de lijst. Voor hen en voor GroenLinks Leiden is het belangrijk dat de lijst door zoveel mogelijk leden wordt vastgesteld.

Ik hoop dat het vol zal zitten in Sijthoff. Kom ook, steun je favoriete kandidaat en stem mee voor de overige plaatsen! Natuurlijk is er na afloop een verdiende borrel!

Tot woensdag,
Walter van Peijpe

De ALV vindt plaats in biologisch restaurant Sijthoff, Doezastraat 1b. Inloop vanaf 19:45, start om 20:00u.

Leiden zei nooit ‘ja’ tegen parkeergarages!

“Leiden zie nooit ‘ja’ tegen de parkeergarages” stond er vrijdag 15 november op de voorpagina van het Leidsch Dagblad. Dat was in één zin een prima samenvatting van mijn inbreng voor GroenLinks tijdens de vergadering van de commissie Ruimte & Regio afgelopen donderdag.

Het ging die avond over het uitvoeringsbesluit voor de twee parkeergarages aan de Lammermarkt en de Garenmarkt. GroenLinks vindt dat nut en noodzaak ontbreken voor deze waanzinnige investering van ongeveer  € 100.000.000.=. Bovendien zijn er prima, veel goedkopere, alternatieven om de kwaliteit van het parkeren in Leiden te verbeteren.

Het bouwen van twee ondergrondse garages met 1000 extra parkeerplaatsen in het centrum is een onderdeel van het coalitieakkoord tussen D66, VVD, CDA en SP.  Deze partijen zullen het uitvoeringsbesluit dan ook gaan steunen in de raadsvergadering van 28 november. Daar kon ik helaas weinig aan veranderen.

Met de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2014 op komst, zal deze miljoeneninvestering in de stad een onderdeel gaan worden van de verkiezingsstrijd. In mijn ogen is dit terecht. De Leidenaar heeft zich immers nooit kunnen uitspreken over deze enorme uitgave.

In de commissie heb ik vast één motie aangekondigd. GroenLinks zal het college verzoeken bij het uitwerken van de aanbesteding/gunning geen ongebruikelijke [boete]clausules op te nemen die  het project onomkeerbaar maken. Het debat over deze, en waarschijnlijk vele andere moties, is op 28 november in de raad. Een belangrijke avond voor de Leidenaar! De vergadering is live te volgen op de site van de gemeente.

Hieronder wat meer informatie over de parkeergarages:

“Hè,  jongens, hoeveel willen we erbij hebben?”

Parkeergaragevoetbaltoernooi