GroenLinks Leiden en de Stad van Ontdekkingen

Donderdag 13 september wordt in de raad de nieuwe ontwikkelingsvisie 2030 “Leiden, Stad van Ontdekkingen” besproken. Internationale kennis en historische cultuur staan hierin centraal. Nog meer dan nu het geval is wil de gemeente gaan inzetten op de ontwikkeling van de kenniseconomie en op het verbeteren van de historische binnenstad. GroenLinks vind het zeker geen slechte visie maar één belangrijk begrip staat er niet in: duurzaamheid

In 2004 heeft Leiden de ontwikkelingsvisie “Leiden, Stad van Ontdekkingen” opgesteld. Hierin wordt beschreven waar tot 2030 de uitdagingen liggen voor Leiden en waar we naartoe willen met de stad. Omdat de vooruitzichten voor Nederland en voor Leiden in 6 jaar sterk veranderd zijn, wordt deze visie nu geactualiseerd. Dat is goed. Het biedt kansen om met actuele inzichten nieuwe ideeën toe te voegen.

Het is een belangrijk document. Andere richtinggevende stukken, zoals de Ruimtelijke Structuurvisie en de Sociaal Maatschappelijke Structuurvisie, maar ook de Cultuurnota, de Nota Wonen en de Sportnota moeten passen in de ontwikkelingsvisie “Leiden, Stad van Ontdekkingen”

‘Internationale kennis’ en ‘historische cultuur’ zijn de twee pijlers inde nieuwe visie, die donderdag 13 september in de gemeenteraad wordt besproken. ‘Internationale kennis’ richt zich op het verder versterken van de kenniseconomie. De Universiteit, het LUMC, de Hogeschool, de ROC’s, het voortgezet- en basisonderwijs en de bedrijven op het Bio Science Park spelen hierin een belangrijke rol. Leiden is echter niet de enige stad die zich richt op ontwikkeling van de kenniseconomie. De concurrentie is groot en grensoverschrijdend. Leiden concurreert niet alleen met Eindhoven of Amsterdam maar ook met andere universiteitssteden, wereldwijd. Er is dus meer nodig!

Gelukkig heeft Leiden ook haar ‘historische cultuur’. De monumentale binnenstad is een onderscheidende kwaliteit in vergelijking met andere gemeenten in de (wijde) omgeving. Investeren in de binnenstad moet de aantrekkelijkheid van Leiden voor bedrijven en bezoekers verhogen. Terecht speelt cultuur een belangrijke rol hierin.

Maar volgens GroenLinks is de koppeling tussen ‘internationale kennis’ en ‘historische cultuur’ niet genoeg om Leiden werkelijk tot een ‘Stad van Ontdekkingen’ te maken. De stad van de toekomst is een duurzame stad. Wil Leiden blijven concurreren met andere steden in de wereld dan zal zij meer moeten investeren in een ‘groenere’ stadseconomie. Maar minstens zo belangrijk: de duurzame stad is een aantrekkelijke, groene en leefbare stad, niet alleen voor bezoekers maar vooral ook voor de inwoners van Leiden, nu en in de toekomst. Ambitie op het gebied van klimaatbeleid en duurzaamheid zijn voor GroenLinks dan ook noodzakelijk voor een goede stadsvisie.

GroenLinks vindt bovendien dat er in de “Stad van Ontdekkingen” te weinig aandacht is voor de toekomstige ontwikkeling van wijken en buurten buiten de binnenstad. Hier wonen de meeste Leidenaren en ook hier zijn investeringen nodig: in de openbare ruimte, in scholen, in sportvoorzieningen, in renovatie en isolatie van woningen, in sociaal-maatschappelijke voorzieningen, in groen, etc. Een toekomstvisie op de ontwikkeling van de Leidse ‘buitenwijken’ mag volgens GroenLinks dan ook niet ontbreken in de ontwikkelingsvisie “Leiden, Stad van Ontdekkingen”

Terecht staat in de “Stad van Ontdekkingen” dat voor versterking van de internationale kennis en de historische cultuur de wil tot vernieuwing en de moed om te experimenteren nodig zijn. Dit besef is voor GroenLinks een belangrijk onderdeel van de ontwikkelingsvisie. Een moderne stad is geen museum maar is creatief, constant in beweging en loopt vooruit op de ontwikkelingen in de maatschappij. Innovatie moet volgens GroenLinks een leidend begrip worden binnen de Leidse bestuurscultuur. Leiden, de ‘Stad van Ontdekkingen” is een niet alleen een duurzame stad maar ook een innovatieve stad!

Walter van Peijpe en Jan Thijs Leeuwrik Nieborg

P.S. Donderdag 13 september is de ontwikkelingsvisie “Leiden, Stad van Ontdekkingen” in de raad goedgekeurd. Het college heeft enkele passages over duurzaamheid en de betekenis van buurten en wijken toegevoegd.

 

 

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s