Zon zoekt dak in de binnenstad

Dankzij een motie van GroenLinks en de ChristenUnie [meeondertekend door CDA. SP, VVD en PvdD] gaat de gemeente Leiden onderzoeken hoe en waar het zichtbaar plaatsen van zonnepanelen en andere duurzaamheidsmaatregelen aan gebouwen binnen het Leidse beschermde stadsgezicht mogelijk kan worden gemaakt. De motie werd donderdag 16 oktober j.l. aangenomen in de raad bij de actualisatie van de Leidse welstandsnota.Hierin stond dat binnen het beschermd stadsgezicht zonnepanelen alleen niet zichtbaar vanuit de openbare ruimte toegepast mochten worden.

lange-groene-brug-copy

Volgens GroenLinks is dit een weliswaar heldere, maar te beperkende [maat]regel. Er zijn immers binnen het beschermd stadsgezicht [Binnenstad en Zuidelijke Schil] genoeg locaties aan te wijzen waar het zichtbaar plaatsen van duurzaamheidsmaatregelen geen enkele aantasting hoeft te betekenen van de cultuurhistorische waarde. Denk bijvoorbeeld aan gebieden achter de Haarlemmerstraat en aan de omgeving van de Oranjegracht.

Natuurlijk is voor een subtiele inpassing van duurzaamheid in een historische omgeving maatwerk nodig. GroenLinks is er echter van overtuigd dat in goed overleg met alle betrokken partijen en met inwoners binnen het beschermd stadsgezicht hiervoor een goed voorstel gemaakt kan worden.

Mijn bijdrage aan het debat is hieronder terug te zien.

De motie van GroenLinks is hier te lezen.

Hier het artikel in het Leidsch Dagblad over zonnepanelen in de beschermd stadsgezicht.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s