Categorie archief: foto’s

GroenLinks is nodig in de stad!

Maandag 18 januari was ik als nieuwe fractievoorzitter te gast in het programma ‘Aan tafel met Leendert’ van UnityTV. Bijna onvermijdelijk ging het interview even over het verleden maar gelukkig bleef er genoeg tijd over om ook vooruit te kijken naar de toekomst. Kijk het interview hieronder terug.

unity

 

 

Afbeelding

Alles blijft voorbijgaan!

PKL10_vanpeijpe_020

Lege kantoren zat!

Donderdag 11 december j.l debatteerde de commissie Werk en Middelen over het leegstandsbeleid van de gemeente Leiden. Aanleiding hiervoor waren twee moties van GroenLinks en de Christen Unie, die het college als afgedaan wilde beschouwen. Dat pakte anders uit. De hele commissie, met uitzondering van de VVD, was het er over eens dat beide moties niet waren uitgevoerd. Het college moet nu dus opnieuw aan de slag. Het huidige leegstandsbeleid werkt onvoldoende en aanvullend beleid is noodzakelijk.

leeg-3

De motie van GroenLinks [in februari 2014 met algemene stemmen aangenomen in de raad] verzocht het college overkoepelend beleid te formuleren voor het bestrijden van leegstand van kantoren, winkels, bedrijfsruimte, gemeentelijk vastgoed en terreinen. Ook vroeg de motie om een zichtbaar, actief en overkoepelend gemeentelijk aanspreekpunt. Een soort ‘leegstandsloket’ waar vraag en aanbod elkaar kunnen ontmoeten.

Hoewel het verzoek aan het college toch vrij helder en uitvoerig was, bleek in de vergadering dat wethouder Robert Strijk helemaal niets met de motie had gedaan. Sterker nog, in een toelichtende brief en tijdens het debat zei de wethouder dat Leiden het relatief goed doet als het gaat om het percentage leegstand en dat hij daarom overkoepelend beleid en een gemeentelijk aanspreekpunt niet nodig vindt. Gelukkig dacht de commissie daar dus anders over. Begin 2015 zal er nu opnieuw gesproken gaan worden over het Leidse leegstandsbeleid. Dat daar iets wezenlijks aan moet verbeteren is voor GroenLinks overduidelijk.

Kijk hier naar een samenvatting van het debat in de commissie W&M tussen Robert Strijk en Walter van Peijpe:

De motie van GroenLinks is hier terug te lezen

Afbeelding

525!

lijst

LEVE DE STAD! in 45 seconden