Tagarchief: centrummanagement

#P #LEIDEN “Het moet natuurlijk niet gekker worden”

klik op de afbeelding voor een vergroting

Gisteren had ik deze Twitterdiscussie met het Centrummanagement Leiden. Aanleiding hiervoor was een artikel in het Leidsch Dagblad waarin staat dat nieuwe parkeerplaatsen in het centrum van Leiden eigenlijk niet nodig zijn. Het Leidsch Dagblad baseert zich op een interne verkenning van de gemeente naar de betaalbaarheid van geplande ondergrondse parkeergarages. Een terechte verkenning want het nieuwe College wil immers 1000 extra parkeerplaatsen realiseren op de Garenmarkt, Kaasmarkt en Lammermarkt. In de verkenning staat onder andere dat: Tenzij de aantrekkingskracht van Leiden verder toeneemt, een toevoeging van 620 plaatsen slechts tot een bescheiden toename aan parkeerders zal leiden [met name de piekmomenten]. 380 parkeerplaatsen zijn bij deze berekening dan al in een parkeergarage op de Garenmarkt gerealiseerd. De verkenning refereert ook naar een eerder gedaan onderzoek van de gemeente [maart 2010] naar de parkeerbehoefte in Leiden. Hierin staat onder andere dat: op basis van de huidige vraag en bij het huidige aanbod er geen tekort aan parkeergelegenheid is voor bezoekers aan de binnenstad. Ondanks dat er voldoende plaatsen beschikbaar zijn, leeft breed het idee dat Leiden onvoldoende parkeergelegenheid heeft. Gezien de feiten is het gepercipieerde tekort aan plaatsen noch van kwantitatieve noch van kwalitatieve aard.

Het CM Leiden vindt deze uitkomsten blijkbaar niet relevant en baseert haar wens naar meer parkeerplaatsen op een niet bestaand geheim. Ook het college van B&W is op de hoogte van dit niet bestaande geheim. Naar aanleiding van de begroting 2011 stelde ik de volgende vraag: 1: 3.2.1. pag. 13, alinea 5:”..Voor bezoekers van de binnenstad willen wij 1000 parkeerplaatsen realiseren onder de Lammermarkt, de Garenmarkt en de Kaasmarkt….” Waarop is deze gewenste toename van het aantal parkeerplaatsen in de binnenstad gebaseerd? Het antwoord van de gemeente was: Op basis van de breed gedragen notie dat er behoefte is aan kwalitatief goede parkeerplaatsen voor de binnenstad heeft dit zijn beslag gekregen in het bestuursakkoord.

In de twitterdiscussie verwijs ik naar het onderzoek naar het parkeerbeleid van de gemeente Leiden door de Rekenkamercommissie Leiden “Parkeerbeleid geparkeerd”. Ook hier wordt gezegd: Soms is er sprake van wenselijke doelstellingen ten aanzien van een aantal te realiseren parkeerplaatsen zonder enige feitelijke of cijfermatige onderbouwing.

Een onderbouwing voor meer parkeerplaatsen die het CM noemt is gebaseerd op het onderzoek “Meest Gastvrije Stad 2010” Hierin worden de 21 grootste steden van Nederland, waaronder Leiden, beoordeeld op 27 gastvrijheidaspecten. De uitkomsten zijn gebaseerd op 8.000 enquêtes onder  bezoekers van de steden. Dit zijn dus 381 enquêtes in Leiden. Dat is niet veel. Bovendien zijn inwoners van Leiden en buitenlandse toeristen in de enquête buiten beschouwing gelaten. Alsof zij een stad niet op haar gastvrijheid kunnen beoordelen. Het gastvrijheidsaspect  ‘Parkeren’ wordt in de enquête dus alleen bepaald door Nederlandse bezoekers van buiten Leiden. De meeste buitenlandse toeristen komen met het openbaar vervoer en inwoners van Leiden natuurlijk met de fiets naar de binnenstad. Overigens scoort Leiden ongeveer even goed/slecht bij ‘Parkeren’ als alle andere grote steden in de Randstad. De steden in de Randstad zijn overigens wel allemaal goed te bereiken met het openbaar vervoer. En als we dan toch vergelijken. Leiden blijft ver achter bij andere steden in de Randstad op het gastvrijheidsaspect ‘Openbaar vervoer in de stad’.

Niet bestaande geheimen, een breed gedragen notie en een discutabel gastvrijheidsonderzoek zijn voor voor mij vooralsnog geen overtuigende argumenten om te investeren in 1000 extra parkeerplaatsen in Leiden.