Tagarchief: parkeergarages

Leiden zei nooit ‘ja’ tegen parkeergarages!

“Leiden zie nooit ‘ja’ tegen de parkeergarages” stond er vrijdag 15 november op de voorpagina van het Leidsch Dagblad. Dat was in één zin een prima samenvatting van mijn inbreng voor GroenLinks tijdens de vergadering van de commissie Ruimte & Regio afgelopen donderdag.

Het ging die avond over het uitvoeringsbesluit voor de twee parkeergarages aan de Lammermarkt en de Garenmarkt. GroenLinks vindt dat nut en noodzaak ontbreken voor deze waanzinnige investering van ongeveer  € 100.000.000.=. Bovendien zijn er prima, veel goedkopere, alternatieven om de kwaliteit van het parkeren in Leiden te verbeteren.

Het bouwen van twee ondergrondse garages met 1000 extra parkeerplaatsen in het centrum is een onderdeel van het coalitieakkoord tussen D66, VVD, CDA en SP.  Deze partijen zullen het uitvoeringsbesluit dan ook gaan steunen in de raadsvergadering van 28 november. Daar kon ik helaas weinig aan veranderen.

Met de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2014 op komst, zal deze miljoeneninvestering in de stad een onderdeel gaan worden van de verkiezingsstrijd. In mijn ogen is dit terecht. De Leidenaar heeft zich immers nooit kunnen uitspreken over deze enorme uitgave.

In de commissie heb ik vast één motie aangekondigd. GroenLinks zal het college verzoeken bij het uitwerken van de aanbesteding/gunning geen ongebruikelijke [boete]clausules op te nemen die  het project onomkeerbaar maken. Het debat over deze, en waarschijnlijk vele andere moties, is op 28 november in de raad. Een belangrijke avond voor de Leidenaar! De vergadering is live te volgen op de site van de gemeente.

Hieronder wat meer informatie over de parkeergarages:

“Hè,  jongens, hoeveel willen we erbij hebben?”

Parkeergaragevoetbaltoernooi

Hé jongens, hoeveel willen we erbij hebben in de binnenstad?

“Hé jongens, hoeveel willen we erbij hebben in de binnenstad? 1500? 1000? Wie roept iets?”
“1500 openbare toiletten, is dat niet een beetje teveel van het goede?”
”Ha, ha, extra parkeerplaatsen bedoel ik, voor in ons verkiezingsprogramma.”
“Doe maar 1500, dan polderen we naar 1000 bij de coalitieonderhandelingen.”

En zo kwam één van de speerpunten van de Leidse VVD terecht onder punt 9 in het beleidsakkoord ‘Samen Leiden’ : 1000 extra parkeerplaatsen in ondergrondse parkeergarages in de binnenstad (Garenmarkt, Lammermarkt en Kaasmarkt) te beginnen op de Garenmarkt en de Lammermarkt.

De Garenmarkt

“Heb jij dat parkeeronderzoek van Spark al gelezen?”
“Dat uit 2010 bedoel je? Ja, dat valt wat tegen hé, we komen helemaal geen parkeerplaatsen tekort”
“Toch wel op zaterdag, hoop ik?” “Nee, zelfs op zaterdag nog zo’n 800 vrije plaatsen. Maar gelukkig wel van slechte kwaliteit”
“Mooi, dan kunnen we toch gaan bouwen, dan bouwen we kwaliteit, dan komen de mensen vanzelf”
“Denk je? Moeten we dat niet even laten onderzoeken? Twee van die dingen kosten toch al snel zo’n 100 miljoen. Dat geld kunnen we ook goed gebruiken voor de Ringweg Oost”

En zo kwam er in 2012 een tweede onderzoek van Spark dat antwoord moest geven op de vraag: …..Kan worden onderbouwd dat de realisatie van 2 nieuwe parkeergarages (ca. 1.000 parkeerplaatsen) zal leiden tot meer bezoekers en daarmee een hogere parkeervraag in de Leidse binnenstad.’

“Dat valt niet tegen toch? Het kan, er komen meer mensen!”
“Ja. ja, maar wel veel minder dan ik had gehoopt. En ik zit een beetje in mijn maag met die randvoorwaarden.”
“Randvoorwaarden?”
“Ja, we moeten eigenlijk wel ruim 600 parkeerplaatsen op straat opheffen van Spark, dat verhoogt de kwaliteit van de openbare ruimte. Ze zeggen dat dat heel belangrijk is, daar komen de mensen ook op af”
“Ja doei, dat staat niet in het beleidsakkoord, we willen er 1000 extra bij, we gaan geen parkeerplaatsen opheffen!”

En dus werd op 31 mei 2012 het Kaderbesluit Parkeergarages Garenmarkt en Lammermarkt in de gemeenteraad behandeld en vastgesteld. Wat Q-park en andere ontwikkelaars, vanwege de risico’s en de vele onzekerheden niet aandurfden, gaat Leiden nu zelf doen: twee ondergrondse parkeergarages bouwen en deze zelf exploiteren. Kosten: ruim € 100 miljoen.

GroenLinks vindt dit een te grote, te risicovolle en onnodige uitgave. De kans is aanzienlijk dat de twee garages zullen zorgen voor een structureel miljoenenverlies op de parkeerexploitatie. Het noodzakelijke opheffen van 600 straatparkeerplaatsen op plekken waar dat de openbare ruimte ten goede zou komen, zoals de op de Garenmarkt, de Steenschuur, het Rapenburg, het Gangetje, de Korevaarstraat, de Nieuwe Beestenmarkt, de Oude Singel en de Oude vest, zal met name financieel niet mogelijk zijn en gaat bovendien in tegen het beleidsakkoord tussen VVD, CDA, SP en D66.

De ROC-Lammenschans garage

“Wat doen we met het parkeerterrein op de Haagweg? Dat loopt goed en die busjes werken prima”
“Opheffen, jongen, opheffen, dat is al besloten. Die kunnen we er niet bij hebben, dan staan onze garages zo meteen leeg. Bovendien wil ik daar mooie huizen bouwen met een voor- en een achtertuin.”

En zo werd een onderdeel van punt 9 uit het beleidsakkoord van tafel geveegd: …..In het kader van duurzame mobiliteit worden de plannen voor een Duurzaam Mobiliteits- Centrum (DMC) op het Haagwegterrein actief ondersteund.”

 GroenLinks vindt dat het Haagwegterrein open moet blijven en uitgebreid kan worden naar een nog beter Duurzaam Mobiliteits Centrum [DMC]. Het DMC is nu al een uniek concept in Nederland. De transferbusjes op aardgas zijn van grote waarde voor Leidse musea, restaurants en congreslocaties. Oplaadpunten voor elektrisch vervoer, een vulstation voor aardgasvoertuigen, verhuur van deeltijdauto’s voor binnenstadbewoners, verhuur van steps, fietsen en elektrische auto’s en toeristische informatie, maken van het DMC meer dan zomaar een parkeerterrein. Het is het beste beginpunt van een bezoek aan Leiden.

Naast het DMC is er nog een prima alternatief voor de twee dure ondergrondse garages. Aan de zuidkant van Leiden kan de bestaande parkeergarage onder het ROC-Lammenschans met 450 parkeerplaatsen prima benut worden. Net buiten het centrum dus goed bereikbaar voor bezoekers uit bijvoorbeeld Voorschoten, Den Haag, Zoetermeer en Zoeterwoude. Gelegen naast het OV-knooppunt Leiden-Lammenschans, met in de toekomst elk kwartier een trein uit Alphen en Utrecht en om de 5 minuten een snelle busverbinding naar het centrum. Ook transferbusjes zijn binnen een paar minuten bij de kop van de Breestraat. Deze parkeergarage staat nu vrijwel altijd leeg dus de eigenaar zal ongetwijfeld mee willen werken aan het opwaarderen hiervan naar een tweede DMC.

De ROC-Lammenschans garage

Het is duidelijk: het bouwen van de twee ondergrondse parkeergarages op de Garenmarkt en Lammermarkt is geen goed gefundeerde keuze maar een arbitraire, politieke keuze. Een hele dure en riskante, politieke keuze. Ondanks betere en goedkopere alternatieven gaat het college door met de voorbereidingen voor de bouw. GroenLinks zal het college blijven lastigvallen met argumenten die zullen aantonen dat het bouwen van deze twee garages geen goede oplossing is voor het Leidse parkeerprobleem.

“Ergens hebben ze natuurlijk wel gelijk. GroenLinks bedoel ik dan. Het kan ook anders, beter en voor minder geld.”
“Misschien wel ja, maar dat mag je nooit, maar dan ook nooit meer hardop zeggen, jongen, nooit meer!”

 

Pakeren, parkeren en nog eens parkeren

klik op de afbeelding om de video af te spelen

Recente cijfers ontkrachten noodzaak Morspoortgarage schreef fractievoorzitter Pieter Kos al op de site van Groenlinks. In het programma Politiekeuvel van Unity-TV werd ik deze week  geïnterviewd over deze Mosrspoortgarage maar ook over de parkeergarages aan de Garenmarkt en de Lammermarkt. Het interview is hierboven terug te zien.