Categorie archief: groen

Fair Food Feast – Leiden vóór een gezonde wereld

collard-green-wraps-11a-1-of-1Verantwoord voedsel. Gezond eten. Je hoeft de televisie maar aan te zetten, of de kranten in te duiken, en je wordt om de oren gegooid met documentaires, praatprogramma’s en artikelen over eten, de consumptiemaatschappij, legbatterijen etc. Voor Mathijs Beijer, filosoof en activist uit Leiden, vormt voedsel een belangrijk onderwerp. Hij is de motor van het Fair Food Feast dat op 19 oktober a.s. wordt gehouden in de Vrijplaats aan de Middelstegracht.

Wat gebeurt hier eigenlijk?
Het voedselvraagstuk kwam spontaan het leven van Mathijs Beijer binnenwandelen. “Ik begon me af te vragen: wat gebeurt hier eigenlijk? Ik heb me een tijd verdiept in Monsanto, en de manieren waarop dit bedrijf onze natuursystemen en culturen kapot maakt. Schokkend, maar wat doe je vervolgens met deze kennis? Er wordt al veel te veel vrijblijvend gesproken.
Ik wilde daarom iets dóen! Er wordt zoveel gepraat over voedselproductie en consumptie, en mensen maken zich zorgen. De petities vliegen je om de oren, maar wat is nu écht het alternatief? Dat willen wij op Fair Food Feast – Leiden vóór een gezonde wereld laten zien.”

Ontmoeting en uitwisseling
kiemen
In Leiden zijn er vele organisatie en mensen die zich bezighouden met voedsel, zoals Milieudefensie, Proyecto Verde, Groen Dichterbij, Duurzaam geluk, De Onderlinge Tuinvereniging, biologische supermarkten, Vrij Groen, de Groene Idee Winkel, Gezonde Gronden en nog vele anderen. “19 oktober zijn ze er bijna allemaal bij,” vertelt Mathijs Beijer trots. “Het hoofddoel van het Fair Food Feast is ontmoeting. Mensen kunnen gezellig samen eten, workshops volgen, zaden ruilen, demonstraties veganistisch koken bijwonen enzovoorts. Iedereen kan zich aansluiten!”

Ook meedoen aan het Fair Food Feast?
Wil je helpen, een workshop geven, musiceren, groente & fruit bijdragen, een discussie (in)leiden of heb je zelf een idee hoe je een bijdrage kan leveren aan dit festival? Stuur dan een mailtje naar fairfoodfeast@gmail.com of bel 06 106 83 881.

Wil je het Fair Food Feast gewoon als bezoeker meemaken? Dat kan natuurlijk ook! Vanaf 13 uur is er een gevarieerd programma van workshops, films, muziek en demonstraties. Er is een programma voor kinderen, met o.a. jongleurs en vertellers. Om 19:00 wordt een veganistische avondmaaltijd geserveerd voor €5,- p.p. De toegang tot het festival is verder gratis.

Download hier meer informatie over het Fair Food Feast

Bijdrage van Simone Pekelsma (@simonepekelsma)

Daktuinen in China. Zo kan het ook…

Daktuinen zijn een nieuwe Nederlandse trend. Ze zijn niet alleen mooi, maar dragen ook bij aan een duurzame en groene stad.
En aan een innovatieve manier van voedsel verbouwen.
Voor wie dat nog niet genoeg is, biedt China wellicht een inspiratiebron…

Bron: Foodlog.nl

Bron: Foodlog.nl

In Amsterdam Zuid is de grootste daktuin van Europa aangelegd, waar meer dan 1000 mensen hun eigen groenten en fruit kunnen verbouwen.

Ook in Utrecht werd deze zomer een tijdelijke tuin gerealiseerd op het dak van een parkeergarage. Een maand lang vormde de tuin het podium voor nieuwe, creatieve en groene ideeën.

Maar het kan ook anders, en vele malen groter! In China bouwen ze de meest bizarre daktuinen op torenhoge wolkenkrabbers. Helaas voor de eigenaar van onderstaande villa, zal hij zijn illegale bouwsel moeten afbreken. Maar wie zegt dat hij elders niet gewoon weer opnieuw begint?

Bron: Volkskrant

Bron: Volkskrant

Bijdrage van: Simone Pekelsma (@simonepekelsma)

Elke stadsboom redt jaarlijks een leven

Bomen SingelGroen heeft een positief effect op het psychologisch welzijn van mensen. Eerder verwees ik op deze site al naar een artikel over de manier waarop groen ons helpt effectief te herstellen van vermoeidheid en stress. Uit Amerikaans onderzoek blijkt nu dat groen nog veel meer positieve effecten heeft.

De Amerikaanse dienst voor Bosbeheer deed onderzoek naar de invloed van stadsbomen op de gezondheid. Ze keken hierbij vooral naar de concentratie van fijnstof in steden zoals Atlanta, Boston, New York en San Francisco. Wat bleek: fijnstof leidt tot allerlei gezondheidsklachten (longontsteking, aderverkalking, hartaandoeningen), maar stadsbomen kunnen deze klachten aanzienlijk verminderen.

De bomen halen het schadelijke fijnstof uit de lucht, en zorgen zo voor een schonere en gezondere leefomgeving. Elke boom redt hierdoor jaarlijks één leven. In New York genereren stadsbomen op die manier zelfs 60 miljoen dollar aan waarde, met name door hun positieve invloed op de volksgezondheid.

Wanneer burgers of politiek zich opwinden over het verdwijnen van bomen  en groen worden deze mensen vaak afgeschilderd als koppige treehuggers. Laten we dat met z’n allen niet meer doen. Er ligt voldoende bewijs op tafel dat groen een zeer belangrijke rol speelt in de stad, en van vitaal belang is voor haar inwoners. Opkomen voor groen is daarom geen gezeur, maar getuigt juist van een holitische kijk op de stad, waarin een hoge kwaliteit van leven voorop staat.

Bron: MO.be

Bijdrage van Simone Pekelsma (@simonepekelsma)

Singelpark parel van Leidse geschiedenis én toekomst

SingelparkHet spant erom als het gaat om de ambitieuze plannen voor het Singelpark. In haar Perspectiefnota 2013-2016 schrijft de gemeente dat er wél voldoende financïele middelen zijn om het park aan te leggen, maar dat er op dit moment niet voldoende geld beschikbaar is om het beheer van het park te dekken. De gemeente wil daarom minstens een jaar wachten met de aanleg. De Vrienden van het Singelpark – Leidse burgers die het park een warm hart toedragen – zijn teleurgesteld.

“Er is op dit moment veel enthousiasme en energie in de stad om het Singelpark tot een succes te maken,” schrijven de Vrienden in een brief aan de gemeente. Deze energie zou direct omgezet moeten worden in positieve actie, in plaats van nog een jaar te wachten, is de overduidelijke boodschap.

Ook Leids historicus Cor Smit is het daar mee eens. Dinsdagavond gaf hij bij de Leiderdorpse Kunstkring een lezing over de geschiedenis van de Leidse Singels, en de plannen voor het Singelpark. Als lid van StadsLab is hij al een aantal jaar actief betrokken bij het Singelpark. Hij weet daarbij als geen ander het verleden en de toekomst van de Singels te verbinden. Na zijn presentatie was het wel duidelijk. Als het aan de aanwezige dames en heren lag, was het park gisteren al gebouwd!

De bewogen geschiedenis van de Singels
De Singels werden uiteraard aangelegd ter verdediging van de stad. Er gebeurde echter veel meer rondom en langs de Singels. Nadat de Spanjaarden verdreven waren dienden zich namelijk nog maar weinig vijanden aan. Al vanaf de middeleeuwen werden delen van de Singels gebruikt door veehouderijen, molens en zelfs voor de lakenproductie. De Singels kregen ook al vroeg een recreatieve functie. Vanaf 1592 werden er door de gemeente bomen geplant om de Singels te versieren. Er waren groente- en bloemenkwekerijen, die het gebied een prachtige plek maakten om te wandelen.

Vanaf de 19e eeuw vonden er echter veel veranderingen plaats langs de Singels. Napoleon wilde van Leiden een garnizoensstad maken, en liet kazernes en een arsenaal bouwen. Ook verplaatste hij begraafplaatsen van kerken in de binnenstad naar de stadsrand. Zo ontstonden er 5 begraafplaatsen langs de Singels, waarvan de Groenesteeg en de Katholieke begraafplaats nog steeds in tact zijn. Er kwam in die tijd ook meer aandacht voor tuinen en plantsoenen.
Zo werd in 1836 het Plantsoen geopend, en halverwege de eeuw de Hortus Botanicus. Wellicht kwam de behoefte aan groen door het feit dat er ook steeds meer grijs langs de Singels was verrezen, zoals de gas- en lichtfabriek, het slachthuis en de grofsmederij.

De Singels in onze moderne tijd
Vanaf de jaren 30 van vorige eeeuw veranderden de Singels pas echt dramatisch. Voorheen had men nog kunnen wandelen langs de buitenkant van de Singels. In de jaren 30 werden de Singels echter getransformeerd van wandelpad tot geasfalteerde rondweg. De auto werd steeds belangrijker, en dat werd ook duidelijk zichtbaar in de oude structuren van de stad. Halverwege de 20e eeuw kwamen er grootste plannen op tafel voor meer autowegen en flats in de binnenstad, waarbij de Singels onderbroken zouden worden. Wegens geldgebrek zijn die plannen echter (gelukkig) nooit gerealiseerd. Waren de plannen in die tijd wél uitgevoerd, dan hadden de Leidse Singels er vandaag de dag totaal anders uitgezien, en was het heel moeilijk geweest om nog een ononderbroken stadspark van ruim 6 kilometer te ontwikkelen.

Het Singelpark
Het idee voor een Singelpark is in de geschiedenis van Leiden meerdere keren voorbij gekomen. Het laatste initiatief kwam van StadsLab, de Leidse denktank die ook nadenkt over de transformatie van andere gebieden zoals de Lammermarkt, de Gas- en Lichtfabriek en de Breestraat. Samen met de gemeente en de Leidse bevolking ontwikkelden ze een vernieuwend plan met een hoog ambitieniveau. Het Singelpark moest niet alleen een groen gebied worden, maar ook een spannende plek waar allerlei activiteiten georganiseerd worden. De link tussen het heden en het verleden moest sterk blijven, en gebouwen zoals de Meelfabriek moeten geïntegreerd worden in het park. De Rotterdamse Landschapsarchitecten van LOLA en hun Zwitserse collega’s van Studio KARST werken momenteel samen aan een definitief ontwerp voor het Singelpark. Hun ontwerpen werden door Leidenaren als meest aantrekkelijk en aansprekend aangewezen.

Hoe nu verder?
Het laatste woord over het Singelpark is nog niet gesproken. Het park zal de komende tijd ongetwijfeld veel in de belangstelling staan. De Vrienden van het Singelpark hebben veel steunbetuigingen gehad, nadat het nieuws van de mogelijke vertraging openbaar gemaakt werd. Ondertussen blijft de organisatie in gesprek met de gemeente, en wordt er samen gezocht naar oplossingen.

Mensen die graag willen meedenken, meedoen of meebetalen met/aan het Singelpark kunnen zich vanaf vandaag melden bij de nieuwe website van Vrienden van het Singelpark: www.singelpark.nl 

De Perspectiefnota wordt komende weken besproken in de Leidse gemeenteraad en in de Raadscommissies. Op de website van de gemeente Leiden staat een overzicht van alle vergaderdata.

Bijdrage van Simone Pekelsma (@simonepekelsma)

Niet maaien maar grazen!

Op de voorpagina van de Volkskrant van 5 juni j.l. stond een prachtige foto van een kudde grazende schapen op het Marconiplein in Rotterdam. Vanaf eind mei worden groenstroken in de wijk Spangen begraasd door 248 schapen. Rotterdam is niet de enige stad in Nederland waar, in plaats van grasmaaimachines, schaapskuddes worden ingezet voor groenbeheer. Ook in Groningen, Maastricht, Amersfoort grazen stadsschapen. Ik heb gevraagd aan het college van B&W of we in Leiden ook een schaapskudde kunnen krijgen.

Stadsschapen in Spangen

Stadsschapen in Spangen

Een schaapskudde heeft grote voordelen boven machinaal maaien. Schapen maken niet zoveel lawaai, gebruiken geen fossiele brandstoffen, grazen keurig om bomen heen en eten snelgroeiende grassen en veelvoorkomend onkruid weg, waardoor waardevolle plantensoorten weer kunnen groeien. Zo ontstaat een gevarieerde vegetatie, wat weer goed is voor bijen, vlinders en stadsvogelsoorten. Kortom, schapen zijn een aanwinst voor de stadsnatuur. 

Nu al lopen er soms schapen in Polderpark Cronesteyn. Ik heb ze ook wel eens gezien in de berm van de Dr Lelylaan. Maar er is veel meer te grazen in Leiden. Niet alleen in de bermen van de stad, maar ook in de stadsparken en in de wijken zoals Zuidwest, de Mors en de Merenwijk. Ik reed vandaag in mijn taxi door de stad en zag genoeg pas gemaaide plekken waar ook gegraasd had kunnen worden

foto:Leidsch Dagblad

foto:Leidsch Dagblad

Ecologisch groenbeheer is niet het enige voordeel van stadsschapen. Een schaapskudde in de stad is natuurlijk ook heel aantrekkelijk  om te zien. Kinderen kunnen bij de herder langs komen, die hen alles kan vertellen over zijn dieren en de stadsnatuur. En van een grazende kudde langs de Zoeterwoudse Singel wordt toch iedereen vrolijk? Lang genoeg heeft de stad bezit genomen van de natuur en zijn hele polders volgebouwd met Vinexwijken. Nu deze stadsuitbreiding ten einde is en de aandacht gelukkig meer uitgaat naar stedelijke verdichting is het niet alleen mooi maar zelfs noodzakelijk dat de natuur de stad in komt.

Het zou kunnen dat een schaapskudde misschien iets duurder is  dan machinaal maaien. Maar als je niet alleen kijkt naar wat iets kost maar ook naar wat iets opbrengt dan denk ik dat het schaap het wint van de grasmaaier. Stadsnatuur is heel veel waard en een glimlach is onbetaalbaar 🙂

Schapen in Spangen op weg naar een plek om te grazen
[foto: 010web Rotterdam vroeger en nu]

Hier de schriftelijke vragen aan het college.
Hier een interview met mij over stadsschapen op SleutelstadFM
Bijdrage door Walter van Peijpe