Categorie archief: Uncategorized

‘De Natte Stad’

Waterplein Benthemplein Rotetrdam door de Urbanisten

Waterplein Benthemplein Rotetrdam door de Urbanisten

Donderdag 31 oktober was ik bij de maandelijkse talkshow ‘Stadsleven’ van Tracy Metz. Thema van de avond was De Natte Stad’. Het ging over het soms moeizame huwelijk tussen de stad en het water. Natuurlijk heeft de stad water nodig. Water in de stad is mooi, verkoelt, en zorgt voor plezier. Soms is water zelfs bepalend voor de identiteit van de stad. Maar teveel water is ook niet goed. De stad versteent en regenbuien worden in de toekomst heftiger. Op sommige plekken in de stad kan het riool het soms al niet meer aan. Steden moeten dus meer ruimte vinden voor water om bestand te zijn tegen overlast en overstromingen. Tijdens de talkshow werd aandacht besteed aan de geschiedenis van water in de stad en aan innovatieve oplossingen om wateroverlast tegen te gaan.

Naast bijvoorbeeld Amsterdam, is ook Leiden zo’n stad waarin het water een belangrijk aandeel heeft in de geschiedenis, de identiteit en de aantrekkelijkheid van de stad. Vanaf het ontstaan van Leiden zijn de Rijn, de grachten en de Singels bepalend voor het stadsleven. Maar Leiden heeft ook te maken met wateroverlast, denk bijvoorbeeld aan de Kooi. Als we niets doen zal in de toekomst deze overlast alleen maar toenemen.

nieuwe rijn

Soms denk ik dat het belang van het water voor Leiden nog niet genoeg onderkend wordt. Op het water is het soms oorlog tussen de verschillende rederijen, in het water ligt te veel afval en langs het water is de openbare ruimte te vaak armoedig ingericht met nog te veel geparkeerde auto’s. Dat kan beter. Gelukkig wordt er hard gewerkt aan het Singelpark, een voorbeeldproject waarin de geschiedenis van Leiden en eigentijdse stadsontwikkeling samen komen in het langste park van Nederland.

Ook het belang van innovatieve oplossingen voor wateroverlast in de toekomst wordt in Leiden niet genoeg onderkend. In de Kooi is weliswaar een oplossing gevonden om overstromingen in de wijk tegen te gaan, maar innovatief is deze oplossing zeker niet. De voorgestelde waterbergingskratten onder de grond zijn niet alleen duur, maar leveren vooral geen enkele bijdrage aan de kwaliteit van de openbare ruimte in de Kooi. Een gemiste kans. Ook wordt bij gebiedsontwikkeling te makkelijk water gedempt zonder dat er een goed compensatieplan is. De opvang van water en het benutten van de kwaliteit van water binnen een gebied is geen vanzelfsprekend onderdeel van een nieuwe ontwikkeling. Dat kan beter.

Wateroverlast in de Kooi

Wateroverlast in de Kooi

Leiden heeft een Waterplan dat bijna herzien moet worden. Rotterdam presenteerde onlangs haar adaptatiestrategie, waarin de het aanpassen van de stad aan het veranderende klimaat niet als bedreiging maar als kans wordt gezien. Hier kan Leiden veel van leren. En misschien moeten we binnenkort Tracy Metz maar eens uitnodigen voor een talkshow over ‘De Natte Stad’!

Als uitsmijter de mooie korte kunstfilm ‘Pegasus Dance’ van Fernando Sanchez Castillo, waar Tracy haar talkshow mee opende.

 

bijdrage door Walter van Peijpe

 

Over een melkkoe en een lege winkel

13-10-2013 Vandaag zag ik twee interessante artikelen op twitter voorbijkomen. Het eerste, op de site van BinnenlandsBestuur.nlgaat over de verliezen die veel gemeenten maken op parkeren. Het tweede staat op Vastgoedmarkt.nl en gaat over de blijvende problemen op de winkel- en kantorenmarkt. Beide artikelen hebben direct betrekking op de wens van de gemeente Leiden om twee ondergrondse parkeergarages te bouwen in het centrum. Na het lezen kan je je afvragen of deze wens wel zo verstandig is. Dinsdag 15 oktober presenteert de gemeente haar plannen voor de garages in de commissievergadering. Ik zal de wethouder eens vragen of hij de twee artikelen ook gelezen heeft.Parkeren steeds vaker verliespost voor gemeenten - Binnenlands Bestuur - Google Chrome

 

Bijdrage door Walter van Peijpe

Even parkeren

morspoortgarage04Komende maand wordt de programmabegroting 2014 van de gemeente Leiden besproken in de raad. Het is de laatste begroting voor de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2014. Er is wat extra geld gevonden en dus worden wat cadeautjes weggegeven, zoals dekking voor de beheerkosten van het Singelpark, geld voor de programmering van de Lakenhal in 2017 en dekking voor de aanleg van het voetpad door de Tuin van Noord. Een beetje een ‘feelgood-begroting’ dus.

Nee, veel spannender wordt het binnenkort bij de bespreking van het uitvoeringsbesluit voor de bouw van de twee ondergrondse parkeergarages aan de Garen- en Lammermarkt. In het coalitieakkoord staat immers onder punt 9: “…..Het College realiseert mede daartoe 1000 extra parkeerplaatsen in ondergrondse parkeergarages in de binnenstad….”.  Het is dus logisch dat het college nog voor de verkiezingen een besluit genomen wil hebben. Maar de tijd dringt.

Over parkeren staan een paar interessante dingen in de begroting. Op pagina 49 staat: “Goede, bereikbare en voldoende parkeergelegenheid is een voorwaarde voor een goede bereikbaarheid van de stad…”  In deze zin wordt meteen de misvatting van dit college zichtbaar. Want laten we eerlijk zijn, Leiden is prima te bereiken en er is voldoende parkeergelegenheid. Erger nog, het is maar helemaal de vraag of de voorgenomen garage onder de Garenmarkt nou wel zo goed bereikbaar zal zijn, zo middenin de binnenstad. De bestaande garage onder het ROC aan de Lammenschans [450 plaatsen] is veel beter bereikbaar! Met een paar shuttlebusjes is elke bezoeker die daar parkeert binnen een enkele minuten aan de kop van de Breestraat. Voldoende parkeergelegenheid is er dus al. Gedegen onderzoek heeft dat al lang aangetoond. Dat wordt dus nog een goede discussie in de raad.

Parkeergarage ROC-Lammenschans

Parkeergarage ROC-Lammenschans

Maar er staat nog een interessante passage in de begroting: “..Het parkeren op straat in de omgeving van de garages kan daarom worden ontmoedigd. Voor de kwaliteit van de openbare ruimte houdt dat een verbetering in………Afhankelijk van een door de gemeenteraad te geven richting zal hiervoor in de tweede helft van 2014 beleid worden opgesteld”  Kijk, dat klinkt al verstandiger. Maar waarom pas in de tweede helft van 2014, als het uitvoeringsbesluit voor de garages al genomen is? Logisch, omdat VVD, CDA, SP en D66 zich gecommitteerd hebben aan 1000 extra parkeerplaatsen. 1000 extra en geen 1 minder. Toen ik eerder in de raad voorstelde om de Garenmarkt, na de bouw van de ondergrondse garage, niet in te richten als parkeerterrein maar ‘leeg’ te laten, werd dit kansloos weggestemd, ook door de PvdA. Dat wordt dus nog een goede discussie in de raad.

Meer weten over ‘parkeerproblemen’ in Leiden?

http://sleutelstad.nl/nieuws/archief/2013/09/groenlinks-voetbalt-in-lege-morspoortgarage

http://waltervanpeijpe.com/2012/06/17/he-jongens-hoeveel-willen-we-erbij-hebben-in-de-binnenstad/

bijdrage van Walter van Peijpe

Voor de volgende keer, Meta!

meelfabriek 1Afgelopen weekend was de 19e Leidse Kunstroute. Hoogtepunt was voor mij de expositie in de Meelfabriek. Museum De Lakenhal en Mariska Beljon, kunsthistorica, selecteerden twaalf talentvolle kunstenaars uit Leiden. Goed vond ik de kunst die speciaal voor de locatie gemaakt was, zoals de werken van Izaak Zwartjes, Maurice Braspenning, Simone de Jong en Guido Winkler.

meelfabriek 3Maar de expositie was vooral prachtig door de Meelfabriek zelf! Fantastische industriële architectuur! Je zou bijna hopen dat de Meelfabriek niet verbouwd wordt. De geschiedenis is voelbaar en het zichtbare verval heeft een vreemde schoonheid.

Daarom vond ik het mooiste werk de graffiti van onder andere Pohen en het LHC in het ketelhuis. Deze kunst was niet uitgelicht door de Lakenhal. Dat was jammer. Voor de volgende keer, Meta!

meelfabriek 4

 

bijdrage van Walter van Peijpe

Autoloos

Het was 15 september weer autovrije zondag in de Leidse binnenstad. Sommigen vinden dit maar symbolische onzin. Ik vind dat niet. Het is goed om één dag in het jaar te ervaren hoe het ook kan: naar de stad op de fiets of met het openbaar vervoer. Ik vroeg mij af hoe dat over 25 jaar zou zijn. Zouden we dan nog steeds een autovrije zondag nodig hebben? Misschien niet.

Lange tijd was de auto een belangrijk symbool van welvaart, vrijheid en status. Maar de betekenis van de auto in de hedendaagse maatschappij is aan het veranderen. Langzaam beginnen we te beseffen dat de auto vooral ook veel negatieve kanten heeft.

Natuurlijk allereerst voor het milieu. Gelukkig worden auto’s steeds milieuvriendelijker. Het zal niet zo heel lang meer duren of alle auto’s rijden elektrisch of gebruiken een andere vorm van duurzame brandstof. Dat is natuurlijk mooi.

20121023-We-Share-628x270

Maar de auto is ook een duur en weinig efficiënt vervoermiddel. Hij staat bij veel mensen het grootste gedeelte van de dag stil. Ondertussen lopen de kosten voor wegenbelasting, verzekering, afschrijving en parkeervergunning gewoon door. Dat is zonde van het geld. Het is dan ook logisch dat in de toekomst steeds vaker auto’s gedeeld of gehuurd gaan worden. Je betaalt niet meer voor het bezit, maar voor het gebruik.

In veel gevallen is de auto al lang niet meer het snelste vervoermiddel. Het openbaar vervoer wordt, ook in Leiden, steeds efficiënter en comfortabeler. De opkomst van de elektrische fiets draagt bij aan snel en gezond woon-werkverkeer over steeds grotere afstanden.

parkeren-haagwegkwartier3

De auto legt een enorm beslag op de schaarse ruimte in onze steden. Vooral het parkeren is een probleem. Het straatbeeld wordt vaak gedomineerd door geparkeerde auto’s. Nieuwbouwprojecten moeten gelukkig tegenwoordig het parkeren op eigen terrein oplossen. Dit brengt wel weer nieuwe problemen met zich mee. Het bouwen van parkeervoorzieningen is duur en levert niets op. Veel projecten komen daardoor niet van de grond.

Ik heb een idee voor de ontwikkeling van het braakliggende Wernink-terrein, het gebied tussen de Rijn, het spoor naar Den Haag en de Dr Lelylaan. Dit is over 25 jaar de eerste autovrije wijk van Leiden. In de rest van de stad is dan overal betaald parkeren ingevoerd. Dat maakt het mogelijk om een wijk te bouwen zonder parkeervoorzieningen. Bewoners van de Wernink-wijk krijgen geen parkeervergunning.

amphoraweg leiden - Google Maps - Google Chrome

Maar ze krijgen er heel veel voor terug. Het een verademing om te wonen in een wijk zonder auto’s. Kinderen spelen zonder gevaar voor eigen leven buiten. Het is een mooie wijk, de openbare ruimte is fantastisch, met vooral veel groen. Aan de rand van de wijk staan de deelauto’s en in de Rijn liggen deelboten. Het Wernink-terrein is over 25 jaar de wijk waar elke Leidenaar wel zou willen wonen. Dan maar geen auto.

Bijdrage door Walter van Peijpe  [eerder verschenen op Leidsch.nu