Tagarchief: luchtvervuiling

Stadsritjes

Uit een vandaag gepubliceerd artikel van het CBS blijkt dat Nederlanders ook voor kleine afstanden van 1 tot 5 kilometer in bijna 40% van de gevallen voor de auto, brom- of snorfiets kiezen. Hoewel er goede redenen zijn om soms ook voor een kort stadsritje gebruik te maken van een eigen voertuig met verbrandingsmotor, vermoed ik dat lang niet al deze mensen slecht ter been waren, iets groots en zwaars vervoerden of aansluitend een grotere afstand in dezelfde richting gingen afleggen. Ik vermoed dat men in veel gevallen geen zin had om door weer en wind te fietsen, te lui was om hun band te plakken (je bent wat mij betreft geen volwaardig volwassen Nederlander als je dat niet zelf kan) of andere andere smoes gebruikte om toch in de auto te stappen.

Vervoerstype   (bron: CBS)

Nu kan je natuurlijk aanvoeren dat deze mensen vrij zijn om zelf te kiezen, maar daar ben ik het niet mee eens. Hun aanwezigheid op de weg levert namelijk allerlei problemen in de stad op voor anderen: gezondheidsklachten door de uitstoot van hun voertuig, langere reistijden door extra verkeersdrukte en files, extra kosten voor extra wegen en wegonderhoud, extra risico op verkeersongevallen enz.

Moeilijke keus   (bron: Carlton Reid)

Je kun mensen de auto uitlokken met fietspropaganda, mooie fietspaden in de stad en een nieuwe fiets met belastingvoordeel, maar als ze geen zin hebben omdat het regent verzinnen ze wel een smoes waarom dit ritje toch echt met de auto moet (ik ben daar zelf ook heel goed in). De enige oplossing die ik kan bedenken is een extra stimulans creëren, zoals een fikse financiële prikkel. Maar, zelfs een kilometerheffing zoals die gepland was, zou niet veel helpen. Om echt verschil te maken zou er een flink starttarief voor iedere rit gerekend moeten worden.

Maandagbijdrage van Jochem Lesparre

Fijnstofmeetproject

Fijnstof is een verzamelnaam voor in de lucht zwevende deeltjes kleiner dan 0,01 millimeter.  Die ademen we in en dat is slecht voor onze gezondheid. De meeste van deze deeltjes worden verspreid door menselijke activiteiten zoals verkeer, industrie, energieopwekking en landbouw, maar ook de zee produceert fijnstof. In Nederland is de concentratie fijnstof erg hoog en dat is zorgelijk ongeacht of de concentratie wel of niet aan Europese normen voldoet. Een veilige concentratie fijnstof bestaat namelijk niet. Het is altijd schadelijk. Er zal dus een compromis gezocht moeten worden tussen de economische belangen en de gezondheidsrisico’s. Om die lastige afweging goed te kunnen maken is er vooral voldoende informatie nodig, over de gevolgen, maar ook over de werkelijke concentraties en verspreiding, zodat we daar ook in de stadsinrichting rekening mee kunnen houden.

Stikstofdioxide

Fijnstof kan ook het broeikaseffect verminderen door het tegenhouden van zonlicht, maar over hoe dat precies werkt is nog veel onduidelijk. Al met al kunnen we in Nederland wel wat meer metingen aan fijnstof gebruiken dan die op de 50 officiële vaste meetpunten. Daarom is een samenwerkingsverband van de overheid en onderzoeksinstellingen, waaronder de Sterrewacht van Universiteit Leiden, onder de naam iSpex een project gestart om gebruikers van een iPhone de concentratie fijnstof op hun locatie te laten meten.

Voor €2,50 kan je een opzetstukje kopen met daarin wat optische filters voor de camera van je iPhone. Het is jammer, maar dat opzetstukje past niet op andere smartphones en zonder kan je smartphone de benodigde metingen van de polarisatie van het licht niet doen.  Op een heldere dag maken vervolgens alle mensen die wel een iPhone en iSpex hebben foto’s van de lucht, die door een bijgeleverde App verstuurd worden. Uit die foto’s kan dan een veel gedetailleerdere kaart van de fijnstofconcentratie gemaakt worden. De kleuren van het zonlicht worden namelijk verschillend verstrooid door kleine deeltjes. Dat is ook de reden dat de lucht blauw is. Welke kleur blauw zegt dus iets over hoeveel fijnstof er is.

Maandagbijdrage van Jochem Lesparre