Categorie archief: raad071

Toverbal

ImageIn mei organiseerde het RAP samen met de Leidse corporaties en een Katwijkse  een avond over de woningmarkt. Het was onderdeel van een reeks met de titel Leiden in de Deltametropool. Deze titel was – achteraf gezien – belabberd gekozen. Toen ik aan het bellen was om wat meer ambtelijk apparaat uit de regio Holland Rijnland op de avond te krijgen om mee te praten kreeg ik meer dan eens te horen dat ze na de titel van de uitnodiging al waren afgehaakt. De deltametropool is een volkomen a-sexy onderwerp waar geen gewoon mens iets van snapt/wil snappen. De deltametropool, niemand voelt zich aangetrokken. Daar woont niemand. In de woningmarkt overigens ook niet. Daarnaast stond er stond LEIDEN in de titel en dat was niet gemeente X waar de betreffende ambtenaren werkten. Mijn antwoord, dat deze reactie precies was waarom we deze avond organiseerden, werd niet overal begrepen.

De avond was goed. Kern was, dat Leiden weliswaar gemeentegrenzen kent maar dat het dagelijks leven van de mens uiteraard niet ophoudt bij de gemeentegrenzen. Of de woningmarkt, of welke andere markt dan ook. Simone schreef er al eerder over. Leiden en de regio Holland Rijnland zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Niet omdat de organisatie Holland Rijnland dat graag wil, maar omdat dat NU zo al werkt. En omdat de dorpen zo aan elkaar vast zijn gegroeid dat er ook ruimtelijk niet echt meer van een voor of achterkantsituatie gesproken kan worden. Ik kan in elk geval zonder borden niet overal meer aanwijzen waar de ene gemeente begint en de ander eindigt.  Het is niet meer de 18e eeuw waarin er daadwerkelijk platteland tussen de kerktorens zat.

De vraag rijst dan wel waarom deze [en andere] ambtenaren en politici met zo veel sentiment vasthouden aan de gemeentegrenzen als ware het de 18e eeuw. Vandaag heeft namelijk zo’n beetje alles wat je besluit direct effect heeft ver over die grenzen. Met als effect dat je het zo je buurgemeenten knap lastig kan maken. Het bericht wat vlak voor de vakantie [mooie timing] dan ook binnenkwam verraste. http://www.dichtbij.nl/groot-leiden/regionaal-nieuws/artikel/2948631/samenwerken-of-fuseren.aspx . Oegstgeest die aan het nadenken is over fuseren. Met wie weten ze nog niet helemaal.

Mij lijkt de situatie niet heel ingewikkeld. Morgen stap van fusie Leiden-Leiderdorp en Oegstgeest overslaan en heel Holland Rijnland fuseren. En dan mag gemeente X dorp X blijven heten wat mij betreft. Maar zo kunnen we overmorgen wel zeggen dat de gemeente Toverbal [of welke naam we dan ook krijgen] aan zee, meren en bossen ligt EN supercentraal ligt EN de vierde grootste gemeente van Nederland is qua inwoneraantal na Amsterdam, Rotterdam en Den Haag EN op plaats 9,10 en 11 in de meest aantrekkelijke woongemeentes staat.

Maar belangrijker. Slagvaardiger zal zijn kunnen zijn dan ooit. En dat is iets wat best wel eens van pas kan komen in deze tijd.

Patrick Colly – architect

Image

Shared space: recept voor chaos?

Een paar weken geleden stond de herinrichting van de Breestraat op de agenda van de Leidse gemeenteraad. De Breestraat kan wel een facelift gebruiken, daar lijkt iedereen het wel over eens te zijn. Maar hoe? In overleg met ondernemers, pandeigenaren, en bewoners en Stadslab is een plan opgesteld. In dat plan wordt het gebied ingericht als ‘shared space’.

De omschrijving ‘shared space’ deed mij denken aan een combinatie van technische innovaties als mySpace en SharePoint. Het blijkt hier om een heel ander soort innovatie te gaan. Shared space betekent letterlijk en figuurlijk gedeeld ruimtegebruik. De Breestraat wordt dan asfaltvrij ingericht zonder hoogteverschil tussen rij- en loopgebied, dus tussen de busbaan, fietspad en stoepen. Ook kenmerkt shared space zich doordat er zo min mogelijk verkeersborden en verkeerlichten aanwezig zijn.

De theorie achter shared space, die door de Nederlander Monderman is bedacht, is dat door het weghalen van aanwijzingen voor de automobilist het straatbeeld onoverzichtelijker wordt. De subjectieve veiligheid neemt af. Een weggebruiker zal dan alerter en voorzichtiger rijgedrag vertonen, waardoor de objectieve veiligheid juist toeneemt. De Breestraat zou hier dus veiliger door moeten worden. De gebruikers worden erdoor uitgedaagd sociaal voor andere weggebruikers te zijn. Door middel van sociale interactie tussen de verschillende verkeersdeelnemers en het maken van oogcontact moet worden bepaald wie voorrang heeft en wat het gewenst gedrag is. Het klinkt dus nogal opzienbarend, dat shared space. Een recept voor chaos, volgens critici. Dat is dan ook precies de reden dan de gemeenteraad heeft aangedrongen op extra onderzoek naar de verkeersveiligheid met shared space- inrichting.

Een aantal Nederlandse gemeenten heeft al gebieden ingericht volgens de shared-space principes. Een van de meest ambitieuze projecten is echter de herinrichting van het drukste knooppunt van een klein stadje in Groot-Brittannië, Poynton. Hier is uitgebreid in beeld gebracht hoe de situatie vóór en na de herinrichting is, en komen sceptici aan het woord. De resultaten zijn verbluffend.  Gebruikers van het kruispunt maken oogcontact, zwaaien naar elkaar als dank voor het krijgen van voorrang. Het stadje is veiliger, heeft een vriendelijker uitstraling, is aantrekkelijker voor bezoekers.

Ik kan niet beoordelen of shared space de juiste herinrichting voor de Breestraat zal zijn. Wel laat het filmpje hieronder zien dat het voor Poynton niet slechts een facelift was, maar de stad ook een leuker karakter heeft gekregen.

Prescillia van Noort (@PrescilliavN)

Raad #071 10-02-2011

foto: Walter van Peijpe


Donderdag 10 februari
 om 20:00 is er een raadsvergadering. Lees hier de agenda. Vanuit de commissie Ruimte & Regio staan de volgende punten op de agenda.

Aanvullende vragen door GL aan het college naar aanleiding van de beantwoording van Schriftelijke Vragen over het niet aanwijzen van de ‘Van der Klauwtoren’ als gemeentelijk monument. In de beantwoording onderschrijft het college de conclusie van de Monumentenselectiecommissie dat de Van der Klaauwtoren van cultuurhistorische waarde is. Ook deelt het college de mening van GL dat afwijken van het advies van de Monumentenselectiecommisse alleen kan als daar zwaarwegende argumenten voor zijn. De zwaarwegende argumenten die de gemeente in dit geval noemt zijn de vergevorderde staat van de bouwplannen (bouwvergunning en sloopvergunning voor slopen in het beschermd stadsgezicht zijn al verleend) en de kosten die voor de planontwikkeling al gemaakt zijn. Er bestaat een reële kans dat de eigenaar een schadevergoeding van de gemeente zal eisen wanneer de toren wordt aangewezen als beschermd gemeentelijk monument. In het Leidsch Dagblad noemt verantwoordelijk wethouder Jan-Jaap de Haan het niet eerder aanvragen van de monumentenstatus ‘een foutje’ en ziet het als ‘een les voor de toekomst’. Dat vraagt om uitleg.

Vaststelling Bestemmingsplan Haagwegterrein West. Een hamerstuk met een stemverklaring van onder andere GroenLinks. Bestemmingsplan Haagwegterrein West biedt een juridisch-planologisch kader voor het zuidwestelijke deel van het Haagwegterrein. Het plan maakt in hoofdzaak de vergunning van woontoren ‘De Verleyding’ mogelijk. Vanuit de omgeving zijn grote bezwaren tegen de bouw van deze woontoren geuit. GL is het met een groot deel van deze bezwaren eens en zal tegen stemmen.

Oostvlietpolder, afsluiten grondexploitatie. Omdat de ontwikkeling van bedrijvenpark Oostvlietpolder wordt stopgezet stelt het college voor om de grondexploitatie Oostvlietpolder af te sluiten en het Verwervingskrediet Oostvlietpolder in te trekken. GL is het eens met dit voorstel en zal voor stemmen.

Vaststellen Nota van Uitgangspunten voor herontwikkeling Stationsgebied Leiden Centraal. Een erg goede en ambitieuze stedenbouwkundige visie van het internationaal gerenommeerde bureau MAXWAN is de grondslag voor deze nota van uitgangspunten. Het vaststellen van de nota is de eerste stap om van het troosteloze Stationsgebied een levendige Stationsbuurt te maken. GL is erg enthousiast over het plan en zal voor stemmen. Later op deze site een uitgebreide reactie op het ontwerp.

schets MAXWAN

Agenda CieR&R071 06-01

Klik hier voor de agenda. Interessant is het vaststellen van het stedenbouwkundig plan Aalmarktgebied. Het ontwerp is van het architectenbureau Rijnboutt. Zou het er dan ooit eens van komen? Ook interessant is de informatieve behandeling van de Nota van Uitgangspunten voor de herontwikkeling van het Stationsgebied Leiden Centraal. Rients Dijkstra van bureau Maxwan is verantwoordelijk voor het ontwerp. Een bureau met een zeer goede naam en met mooie projecten, dus dat belooft wat!