Categorie archief: Leiden

Bijeenkomst ‘Leegstand in Leiden: Lijdensweg of Verrijking?’, 29 januari 2014

te huur
Net als vele andere Nederlandse steden heeft Leiden te maken met leegstand. Kantoren, winkels, maar ook gemeentelijke panden staan ook bij ons vaak langdurig leeg. Volgens het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) en het Centraal Planbureau (CPB) hebben we hier helaas niet te maken met een tijdelijke dip, maar met een structurele verandering in de vraag naar kantoor- en winkelruimte. Het ziet er dus naar uit dat Leiden ook ná de crisis zal blijven zitten met een breed palet aan leegstaande panden…

In het afgelopen jaar is er al veel gesproken en geschreven over het bestrijden van leegstand in Leiden. Tijdelijke initiatieven, transformaties, culturele projecten, ondernemersbijeenkomsten; ze worden allemaal genoemd als mogelijke oplossingen voor de huidige leegstandskwestie. Maar hoe organiseer je dergelijke initiatieven eigenlijk? Gemeentelijke beleidsstukken benadrukken de noodzaak van ‘faciliteren’ en ‘stimuleren’, en het ‘stellen van kaders’ of ‘scheppen van voorwaarden’. Maar hoe doe je dat precies? En is dat ook écht wat nodig is?

LEIDSE RUIMTE wil het Leidse leegstandsdebat een praktische draai geven.
Op woensdag 29 januari organiseren we daarom een open bijeenkomst voor iedereen die direct of zijdelings betrokken is bij leegstand in Leiden.
Wat kunt u deze avond verwachten?

 • Inleiding door architecte Ianthe Mantingh (Locus Architecten)
  Hoe ziet leegstand in Leiden eruit? Wat is het probleem?
 • Presentaties van o.a. de Gemeente Rotterdam, ANNA Vastgoed & Cultuur en CRWDBLDNG
 • Een levendig debat over de concrete aanpak van leegstand in Leiden o.l.v. gemeenteraadslid Walter van Peijpe

Locatie en dergelijkeU bent van harte uitgenodigd om deze bijeenkomst bij te wonen. De avond zal plaatsvinden in het Rijnlands Architectuur Platform (RAP), Nieuwstraat 33 in Leiden.

Wij verzoeken u om u via het volgende emailadres even aan te melden: leidseruimte@gmail.com. Heeft u vragen, stuur ons dan ook gerust een mailtje..! Of kijk even op onze eventpage op Facebook.

‘De Natte Stad’

Waterplein Benthemplein Rotetrdam door de Urbanisten

Waterplein Benthemplein Rotetrdam door de Urbanisten

Donderdag 31 oktober was ik bij de maandelijkse talkshow ‘Stadsleven’ van Tracy Metz. Thema van de avond was De Natte Stad’. Het ging over het soms moeizame huwelijk tussen de stad en het water. Natuurlijk heeft de stad water nodig. Water in de stad is mooi, verkoelt, en zorgt voor plezier. Soms is water zelfs bepalend voor de identiteit van de stad. Maar teveel water is ook niet goed. De stad versteent en regenbuien worden in de toekomst heftiger. Op sommige plekken in de stad kan het riool het soms al niet meer aan. Steden moeten dus meer ruimte vinden voor water om bestand te zijn tegen overlast en overstromingen. Tijdens de talkshow werd aandacht besteed aan de geschiedenis van water in de stad en aan innovatieve oplossingen om wateroverlast tegen te gaan.

Naast bijvoorbeeld Amsterdam, is ook Leiden zo’n stad waarin het water een belangrijk aandeel heeft in de geschiedenis, de identiteit en de aantrekkelijkheid van de stad. Vanaf het ontstaan van Leiden zijn de Rijn, de grachten en de Singels bepalend voor het stadsleven. Maar Leiden heeft ook te maken met wateroverlast, denk bijvoorbeeld aan de Kooi. Als we niets doen zal in de toekomst deze overlast alleen maar toenemen.

nieuwe rijn

Soms denk ik dat het belang van het water voor Leiden nog niet genoeg onderkend wordt. Op het water is het soms oorlog tussen de verschillende rederijen, in het water ligt te veel afval en langs het water is de openbare ruimte te vaak armoedig ingericht met nog te veel geparkeerde auto’s. Dat kan beter. Gelukkig wordt er hard gewerkt aan het Singelpark, een voorbeeldproject waarin de geschiedenis van Leiden en eigentijdse stadsontwikkeling samen komen in het langste park van Nederland.

Ook het belang van innovatieve oplossingen voor wateroverlast in de toekomst wordt in Leiden niet genoeg onderkend. In de Kooi is weliswaar een oplossing gevonden om overstromingen in de wijk tegen te gaan, maar innovatief is deze oplossing zeker niet. De voorgestelde waterbergingskratten onder de grond zijn niet alleen duur, maar leveren vooral geen enkele bijdrage aan de kwaliteit van de openbare ruimte in de Kooi. Een gemiste kans. Ook wordt bij gebiedsontwikkeling te makkelijk water gedempt zonder dat er een goed compensatieplan is. De opvang van water en het benutten van de kwaliteit van water binnen een gebied is geen vanzelfsprekend onderdeel van een nieuwe ontwikkeling. Dat kan beter.

Wateroverlast in de Kooi

Wateroverlast in de Kooi

Leiden heeft een Waterplan dat bijna herzien moet worden. Rotterdam presenteerde onlangs haar adaptatiestrategie, waarin de het aanpassen van de stad aan het veranderende klimaat niet als bedreiging maar als kans wordt gezien. Hier kan Leiden veel van leren. En misschien moeten we binnenkort Tracy Metz maar eens uitnodigen voor een talkshow over ‘De Natte Stad’!

Als uitsmijter de mooie korte kunstfilm ‘Pegasus Dance’ van Fernando Sanchez Castillo, waar Tracy haar talkshow mee opende.

 

bijdrage door Walter van Peijpe

 

Happy Streets op zoek naar gelukkigste straten van Leiden

Happy Streets LogoAls je het nieuws en de actualiteit moet geloven zijn het barre tijden voor steden. Economische teruggang, bezuinigingen, het stemt allemaal niet bepaald vrolijk. In deze tijden van relatieve somberheid gaat Happy Streets, een nieuw initiatief uit Leiden en Nijmegen, juist op zoek naar vrolijkheid en plezier. Happy Streets gelooft namelijk dat ons stedelijk geluk wel eens simpelweg op straat zou kunnen liggen..!

Het leven van stedelingen speelt zich grotendeels af op straat. Mensen wonen, werken, winkelen en recreëren nu eenmaal (vaak) in straten. Maar wat maakt een straat nu precies een gelukkige, fijne en leuke plek om te verblijven? Dat gaat Happy Streets onderzoeken. De zoektocht is ondertussen begonnen in Leiden, aan de Langebrug, maar zal ook worden uitgebreid naar andere Europese steden. Zijn er wellicht overeenkomsten tussen gelukkige straten in Nederland en Spanje? Of kunnen Nederlandse straten misschien wat leren van de meest gelukkige straten van Frankrijk en Roemenië? Happy Streets wil het allemaal weten..!

Het initiatief hoort daarom ook graag wat jouw meest gelukkige (Leidse) straat is. Je kunt dit doorgeven via de Facebook pagina of via Twitter @StreetsHappy. Alle gelukkigste straten van Europa zullen worden gepubliceerd op de website www.happystreets.eu

Bijdrage van Simone Pekelsma (@simonepekelsma)

De stad van de toekomst…

stad van de toekomstHoe ziet de stad van de toekomst eruit? De website van Trouw wijdt vandaag een interessant artikel aan deze vraag. Wie sprookjesachtige beelden verwacht wordt teleurgesteld. Maar wie zegt dat de menselijke realiteit ook niet fantastisch kan zijn?

Dé thema’s voor de stad van de toekomst komen verrassend dicht in de buurt bij de onderwerpen op de Leidse agenda. Het lijkt erop dat we alleen nog maar de juiste keuzes hoeven te maken…

 • Verstedelijking als kans – levendigheid & creativiteit
 • Dichtheid en verdichting;
 • Mobiliteit;
 • Energie;
 • Duurzaamheid;
 • Menselijkheid;
 • Leefbaarheid.

Bijdrage van Simone Pekelsma (@simonepekelsma)

Fair Food Feast – Leiden vóór een gezonde wereld

collard-green-wraps-11a-1-of-1Verantwoord voedsel. Gezond eten. Je hoeft de televisie maar aan te zetten, of de kranten in te duiken, en je wordt om de oren gegooid met documentaires, praatprogramma’s en artikelen over eten, de consumptiemaatschappij, legbatterijen etc. Voor Mathijs Beijer, filosoof en activist uit Leiden, vormt voedsel een belangrijk onderwerp. Hij is de motor van het Fair Food Feast dat op 19 oktober a.s. wordt gehouden in de Vrijplaats aan de Middelstegracht.

Wat gebeurt hier eigenlijk?
Het voedselvraagstuk kwam spontaan het leven van Mathijs Beijer binnenwandelen. “Ik begon me af te vragen: wat gebeurt hier eigenlijk? Ik heb me een tijd verdiept in Monsanto, en de manieren waarop dit bedrijf onze natuursystemen en culturen kapot maakt. Schokkend, maar wat doe je vervolgens met deze kennis? Er wordt al veel te veel vrijblijvend gesproken.
Ik wilde daarom iets dóen! Er wordt zoveel gepraat over voedselproductie en consumptie, en mensen maken zich zorgen. De petities vliegen je om de oren, maar wat is nu écht het alternatief? Dat willen wij op Fair Food Feast – Leiden vóór een gezonde wereld laten zien.”

Ontmoeting en uitwisseling
kiemen
In Leiden zijn er vele organisatie en mensen die zich bezighouden met voedsel, zoals Milieudefensie, Proyecto Verde, Groen Dichterbij, Duurzaam geluk, De Onderlinge Tuinvereniging, biologische supermarkten, Vrij Groen, de Groene Idee Winkel, Gezonde Gronden en nog vele anderen. “19 oktober zijn ze er bijna allemaal bij,” vertelt Mathijs Beijer trots. “Het hoofddoel van het Fair Food Feast is ontmoeting. Mensen kunnen gezellig samen eten, workshops volgen, zaden ruilen, demonstraties veganistisch koken bijwonen enzovoorts. Iedereen kan zich aansluiten!”

Ook meedoen aan het Fair Food Feast?
Wil je helpen, een workshop geven, musiceren, groente & fruit bijdragen, een discussie (in)leiden of heb je zelf een idee hoe je een bijdrage kan leveren aan dit festival? Stuur dan een mailtje naar fairfoodfeast@gmail.com of bel 06 106 83 881.

Wil je het Fair Food Feast gewoon als bezoeker meemaken? Dat kan natuurlijk ook! Vanaf 13 uur is er een gevarieerd programma van workshops, films, muziek en demonstraties. Er is een programma voor kinderen, met o.a. jongleurs en vertellers. Om 19:00 wordt een veganistische avondmaaltijd geserveerd voor €5,- p.p. De toegang tot het festival is verder gratis.

Download hier meer informatie over het Fair Food Feast

Bijdrage van Simone Pekelsma (@simonepekelsma)