Categorie archief: Ruimtelijke Ordening

Bijeenkomst ‘Leegstand in Leiden: Lijdensweg of Verrijking?’, 29 januari 2014

te huur
Net als vele andere Nederlandse steden heeft Leiden te maken met leegstand. Kantoren, winkels, maar ook gemeentelijke panden staan ook bij ons vaak langdurig leeg. Volgens het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) en het Centraal Planbureau (CPB) hebben we hier helaas niet te maken met een tijdelijke dip, maar met een structurele verandering in de vraag naar kantoor- en winkelruimte. Het ziet er dus naar uit dat Leiden ook ná de crisis zal blijven zitten met een breed palet aan leegstaande panden…

In het afgelopen jaar is er al veel gesproken en geschreven over het bestrijden van leegstand in Leiden. Tijdelijke initiatieven, transformaties, culturele projecten, ondernemersbijeenkomsten; ze worden allemaal genoemd als mogelijke oplossingen voor de huidige leegstandskwestie. Maar hoe organiseer je dergelijke initiatieven eigenlijk? Gemeentelijke beleidsstukken benadrukken de noodzaak van ‘faciliteren’ en ‘stimuleren’, en het ‘stellen van kaders’ of ‘scheppen van voorwaarden’. Maar hoe doe je dat precies? En is dat ook écht wat nodig is?

LEIDSE RUIMTE wil het Leidse leegstandsdebat een praktische draai geven.
Op woensdag 29 januari organiseren we daarom een open bijeenkomst voor iedereen die direct of zijdelings betrokken is bij leegstand in Leiden.
Wat kunt u deze avond verwachten?

 • Inleiding door architecte Ianthe Mantingh (Locus Architecten)
  Hoe ziet leegstand in Leiden eruit? Wat is het probleem?
 • Presentaties van o.a. de Gemeente Rotterdam, ANNA Vastgoed & Cultuur en CRWDBLDNG
 • Een levendig debat over de concrete aanpak van leegstand in Leiden o.l.v. gemeenteraadslid Walter van Peijpe

Locatie en dergelijkeU bent van harte uitgenodigd om deze bijeenkomst bij te wonen. De avond zal plaatsvinden in het Rijnlands Architectuur Platform (RAP), Nieuwstraat 33 in Leiden.

Wij verzoeken u om u via het volgende emailadres even aan te melden: leidseruimte@gmail.com. Heeft u vragen, stuur ons dan ook gerust een mailtje..! Of kijk even op onze eventpage op Facebook.

‘De Natte Stad’

Waterplein Benthemplein Rotetrdam door de Urbanisten

Waterplein Benthemplein Rotetrdam door de Urbanisten

Donderdag 31 oktober was ik bij de maandelijkse talkshow ‘Stadsleven’ van Tracy Metz. Thema van de avond was De Natte Stad’. Het ging over het soms moeizame huwelijk tussen de stad en het water. Natuurlijk heeft de stad water nodig. Water in de stad is mooi, verkoelt, en zorgt voor plezier. Soms is water zelfs bepalend voor de identiteit van de stad. Maar teveel water is ook niet goed. De stad versteent en regenbuien worden in de toekomst heftiger. Op sommige plekken in de stad kan het riool het soms al niet meer aan. Steden moeten dus meer ruimte vinden voor water om bestand te zijn tegen overlast en overstromingen. Tijdens de talkshow werd aandacht besteed aan de geschiedenis van water in de stad en aan innovatieve oplossingen om wateroverlast tegen te gaan.

Naast bijvoorbeeld Amsterdam, is ook Leiden zo’n stad waarin het water een belangrijk aandeel heeft in de geschiedenis, de identiteit en de aantrekkelijkheid van de stad. Vanaf het ontstaan van Leiden zijn de Rijn, de grachten en de Singels bepalend voor het stadsleven. Maar Leiden heeft ook te maken met wateroverlast, denk bijvoorbeeld aan de Kooi. Als we niets doen zal in de toekomst deze overlast alleen maar toenemen.

nieuwe rijn

Soms denk ik dat het belang van het water voor Leiden nog niet genoeg onderkend wordt. Op het water is het soms oorlog tussen de verschillende rederijen, in het water ligt te veel afval en langs het water is de openbare ruimte te vaak armoedig ingericht met nog te veel geparkeerde auto’s. Dat kan beter. Gelukkig wordt er hard gewerkt aan het Singelpark, een voorbeeldproject waarin de geschiedenis van Leiden en eigentijdse stadsontwikkeling samen komen in het langste park van Nederland.

Ook het belang van innovatieve oplossingen voor wateroverlast in de toekomst wordt in Leiden niet genoeg onderkend. In de Kooi is weliswaar een oplossing gevonden om overstromingen in de wijk tegen te gaan, maar innovatief is deze oplossing zeker niet. De voorgestelde waterbergingskratten onder de grond zijn niet alleen duur, maar leveren vooral geen enkele bijdrage aan de kwaliteit van de openbare ruimte in de Kooi. Een gemiste kans. Ook wordt bij gebiedsontwikkeling te makkelijk water gedempt zonder dat er een goed compensatieplan is. De opvang van water en het benutten van de kwaliteit van water binnen een gebied is geen vanzelfsprekend onderdeel van een nieuwe ontwikkeling. Dat kan beter.

Wateroverlast in de Kooi

Wateroverlast in de Kooi

Leiden heeft een Waterplan dat bijna herzien moet worden. Rotterdam presenteerde onlangs haar adaptatiestrategie, waarin de het aanpassen van de stad aan het veranderende klimaat niet als bedreiging maar als kans wordt gezien. Hier kan Leiden veel van leren. En misschien moeten we binnenkort Tracy Metz maar eens uitnodigen voor een talkshow over ‘De Natte Stad’!

Als uitsmijter de mooie korte kunstfilm ‘Pegasus Dance’ van Fernando Sanchez Castillo, waar Tracy haar talkshow mee opende.

 

bijdrage door Walter van Peijpe

 

De stad van de toekomst…

stad van de toekomstHoe ziet de stad van de toekomst eruit? De website van Trouw wijdt vandaag een interessant artikel aan deze vraag. Wie sprookjesachtige beelden verwacht wordt teleurgesteld. Maar wie zegt dat de menselijke realiteit ook niet fantastisch kan zijn?

Dé thema’s voor de stad van de toekomst komen verrassend dicht in de buurt bij de onderwerpen op de Leidse agenda. Het lijkt erop dat we alleen nog maar de juiste keuzes hoeven te maken…

 • Verstedelijking als kans – levendigheid & creativiteit
 • Dichtheid en verdichting;
 • Mobiliteit;
 • Energie;
 • Duurzaamheid;
 • Menselijkheid;
 • Leefbaarheid.

Bijdrage van Simone Pekelsma (@simonepekelsma)

Toverbal

ImageIn mei organiseerde het RAP samen met de Leidse corporaties en een Katwijkse  een avond over de woningmarkt. Het was onderdeel van een reeks met de titel Leiden in de Deltametropool. Deze titel was – achteraf gezien – belabberd gekozen. Toen ik aan het bellen was om wat meer ambtelijk apparaat uit de regio Holland Rijnland op de avond te krijgen om mee te praten kreeg ik meer dan eens te horen dat ze na de titel van de uitnodiging al waren afgehaakt. De deltametropool is een volkomen a-sexy onderwerp waar geen gewoon mens iets van snapt/wil snappen. De deltametropool, niemand voelt zich aangetrokken. Daar woont niemand. In de woningmarkt overigens ook niet. Daarnaast stond er stond LEIDEN in de titel en dat was niet gemeente X waar de betreffende ambtenaren werkten. Mijn antwoord, dat deze reactie precies was waarom we deze avond organiseerden, werd niet overal begrepen.

De avond was goed. Kern was, dat Leiden weliswaar gemeentegrenzen kent maar dat het dagelijks leven van de mens uiteraard niet ophoudt bij de gemeentegrenzen. Of de woningmarkt, of welke andere markt dan ook. Simone schreef er al eerder over. Leiden en de regio Holland Rijnland zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Niet omdat de organisatie Holland Rijnland dat graag wil, maar omdat dat NU zo al werkt. En omdat de dorpen zo aan elkaar vast zijn gegroeid dat er ook ruimtelijk niet echt meer van een voor of achterkantsituatie gesproken kan worden. Ik kan in elk geval zonder borden niet overal meer aanwijzen waar de ene gemeente begint en de ander eindigt.  Het is niet meer de 18e eeuw waarin er daadwerkelijk platteland tussen de kerktorens zat.

De vraag rijst dan wel waarom deze [en andere] ambtenaren en politici met zo veel sentiment vasthouden aan de gemeentegrenzen als ware het de 18e eeuw. Vandaag heeft namelijk zo’n beetje alles wat je besluit direct effect heeft ver over die grenzen. Met als effect dat je het zo je buurgemeenten knap lastig kan maken. Het bericht wat vlak voor de vakantie [mooie timing] dan ook binnenkwam verraste. http://www.dichtbij.nl/groot-leiden/regionaal-nieuws/artikel/2948631/samenwerken-of-fuseren.aspx . Oegstgeest die aan het nadenken is over fuseren. Met wie weten ze nog niet helemaal.

Mij lijkt de situatie niet heel ingewikkeld. Morgen stap van fusie Leiden-Leiderdorp en Oegstgeest overslaan en heel Holland Rijnland fuseren. En dan mag gemeente X dorp X blijven heten wat mij betreft. Maar zo kunnen we overmorgen wel zeggen dat de gemeente Toverbal [of welke naam we dan ook krijgen] aan zee, meren en bossen ligt EN supercentraal ligt EN de vierde grootste gemeente van Nederland is qua inwoneraantal na Amsterdam, Rotterdam en Den Haag EN op plaats 9,10 en 11 in de meest aantrekkelijke woongemeentes staat.

Maar belangrijker. Slagvaardiger zal zijn kunnen zijn dan ooit. En dat is iets wat best wel eens van pas kan komen in deze tijd.

Patrick Colly – architect

Image

wc eend

Morgen is de uitreiking van de Leidse Architectuurprijs. Voor veel Leidenaren is het een ver van hun bed show. Architectuur. Let maar op hoe mensen het woord uitspreken. Ar-sjie-tek-tuur. Klinkt ook niet best toch.

Toch gaat architectuur iedereen aan. De invloed ervan is in elk geval merkbaar in ieders leven. Mooi voorbeeld  is altijd  ‘onder architectuur gebouwd’. Schitterende makelaarsterm. Als ik zou moeten gokken is namelijk minstens 80% van Nederland gemaakt met behulp van architecten. Dus ook uw huis.

Architectuur is de kunst van het bouwen. De onlosmakelijke verbinding tussen schoonheid, degelijkheid en functionaliteit. En dan gaat het dus niet om mooi of lelijk alleen. Want als het in elkaar stort of niet werkt zoals zou moeten heb je er als gebruiker niks aan en dan helpt die schitterende gevel helemaal niks. Goede architectuur is dus een weg vinden om schoonheid, degelijkheid en functionaliteit op een goede manier in elkaar te weven . Dat betekent dat de architect  moet zorgen dat het gebouw de tand des tijds doorstaat, hij zich een weg baant door stapels regels en wetten, binnen budget blijft , zorgen dat de aannemer de kwaliteit levert die afgesproken is en zo kan ik nog wel even doorgaan. Als dat allemaal goed bij elkaar komt, is het goed ontworpen.

Ik geloof echt dat wonen of werken in een goed ontworpen gebouw of straat mensen gelukkiger maakt. En dat ook slecht ontworpen gebouwen gebruikers ongelukkiger maakt.  En dan heb ik het nog niet eens over de mensen bij wie het slecht ontworpen gebouw in de straat staat. Toch lijkt architectuur een elite-discussie, terwijl de stad van ons allemaal is toch? In die zin is het in ons aller belang dat de stad vol komt met met zorg ontworpen en met liefde gemaakte gebouwen. En daar gaat naar mijn idee deze prijs over.

Ik ben architect. Hopelijk kijkt u als lezer door de ‘wij van wc-eend adviseren wc-eend’ heen en zie ik u morgen. 17u bij het RAP architectuurcentrum tegenover de ingang van de Hooglandse kerk. Ben benieuwd wat u nou eigenlijk echt vindt van deze 12 nieuwe projecten, 12 aanwinsten voor de stad.

http://www.rapsite.nl/artikel.php?artikel_id=290

dvda_logo

Patrick Colly, architect en jurylid Leidse Architectuurprijs 2013