Tagarchief: rijksmonument

Gerrit Rietveld in Noordwijk 3

Ligusterweg, Noordwijk. ‘Zomerhuis Hamburger‘ 1959 Architect: Gerrit Rietveld

Precies een jaar geleden schreef ik al over dit door Gerrit Rietveld ontworpen zomerhuis in de Noordwijkse duinen. Ik heb de gemeente Noordwijk daarna een brief geschreven met het verzoek  ‘Zomerhuis Hamburger’ op de lijst van Noordwijkse [Rijks]monumenten te zetten. Vandaag reed ik er weer langs. Er was niets veranderd. Ik zag geen monumentenschildje op de gevel. Het huis staat ook niet op de lijst van Noordwijkse Rijksmonumenten. In september 2009 lag de Conceptnota Monumentenbeleid ‘Geschiedenis voor de toekomst’ ter inzage. Hierin staan ook de selectiecriteria waaraan een potentieel monument aan moet voldoen.

5.4 Selectiecriteria gemeentelijke monumentenlijst
De te selecteren objecten dienen te voldoen aan de volgende uitgangspunten of criteria. De uiteindelijk te selecteren objecten dienen te voldoen aan tenminste twee of meer van de navolgende selectiecriteria:
Algemeen belang
Exemplarisch
Beeldbepalend
Stijlzuiver.
Uniciteit.
Emotionele waarde
Gebouwd in de periode vóór 1850, de periode 1850-1940 (MIP) en de Wederopbouwperiode 1940-1968.
Authentiek en in gave toestand verkerend.

Nou, daar lijkt me dus geen twijfel over mogelijk: ‘Zomerhuis Hamburger’ moet een gemeentelijk monument worden. Als dat  al zo is dan hoor ik dat graag. Anders moeten we maar een handtekeningenactie beginnen ofzo.

Gerrit Rietveld in Noordwijk: een nieuw rijksmonument!

Rietveld in NoordwijkZomerhuis Hamburger [Gerrit Rietveld, 1959], Ligusterweg 8, Noordwijk.

In villawijk ‘de Zuidduinen’ in Noordwijk, verscholen tussen oude maar vooral ook tussen veel nieuwe, kapitale, rietgedekte villa’s, staat dit zomerhuis. Het huis is dit jaar precies 50 jaar geleden gebouwd en is ontworpen door Gerrit Rietveld. In al zijn eenvoud en bescheidenheid staat dit huis in schril contrast met de pompeuze, neo-traditionele villa’s in de omgeving. Daarom roep ik de gemeente Noordwijk op om dit prachtige zomerhuisje nu aan te wijzen als Rijksmonument: Om het te behouden en als voorbeeld van hoe het ook kan.rietveld in noordwijk detail