Tagarchief: stadslandbouw

stadsgroen 17

stadsgroen 1, stadsgroen 2, stadsgroen 3, stadsgroen 4, stadsgroen 5, stadsgroen 6, stadsgroen 7, stadsgroen 8, stadsgroen 9, stadsgroen 10, stadsgroen 11, stadsgroen 12, stadsgroen 13, stadsgroen 14, stadsgroen 15, stadsgroen 16

De gevelmoestuin van mijn dochtertje Coco. Morgen gaan de veldsla, de rucola, de bloemkool en de bietjes de grond in. In Leiden mogen geveltuinen in principe overal waar dat kan aangelegd worden. http://gemeente.leiden.nl/fileadmin/files/pdc/Geveltuin/geveltuin.pdf

Meer informatie over stadslandbouw en buurtmoestuinen:

http://www.buurtmoestuin.nl/

http://stadslandbouw.wordpress.com/

Zie ook: http://waltervanpeijpe.com/2009/03/03/buurtmoestuin-in-leiden-zuidwest/

Buurtmoestuin in Leiden-Zuidwest

img_3388

moestuin-z-w-copy

Leiden-Zuidwest is een goed voorbeeld van een naoorlogse uitbreidingswijk. Het eerste ontwerp voor Zuidwest uit 1948 ging nog uit van de tuinstadgedachte. Het uiteindelijke plan uit 1959 was vooral gebaseerd op de rationele stedenbouw van CIAM. In deze beide stedenbouwkundige visies speelt collectief groen een belangrijke rol. kaart-zw1Nu wordt Zuidwest opnieuw ontwikkeld met als thema: “Mozaïek Zuidwest, wijk vol kansen”. Eén uitgangspunt is het versterken en toegankelijker maken van de onbebouwde ruimte in de wijk [“het inversiemozaïek”]. Opvallend is dat aan het groen geen programma wordt verbonden. Dit lijkt een gemiste kans. De plek waar buurtbewoners elkaar ontmoeten is de openbare [groene] ruimte. Door hieraan een gemeenschappelijke betekenis te geven kan een nieuwe stadsnatuur ontstaan die de saamhorigheid van de buurtbewoners bevordert en de levendigheid van de wijk verrijkt. De ‘buurtmoestuin’ is hiervan een fantastisch voorbeeld.z_w-in-aanbouw

[samples van: Zedz, Banksy, Dirk van den Bosch [mostag], Georg Noordanus/Hendrik-Jan Kldeweij, Maarten van Maanen, Swok, Delta-Marc Maurer-Zedz, CICP, ea, klik op de foto voor een vergroting]

Studenten-bedrijventerrein ‘De Nieuwe Waard’

industrieterrein-de-nieuwe-waard

Veel steden zitten in hun maag met verouderde en vaak verpauperde bedrijventerreinen die niet meer voldoen aan de huidige vraag. Tegelijkertijd wordt aan de randen van de stad het landschap bedreigd door de wens daar nieuwe bedrijventerreinen aan te leggen. Milieudefensie denkt dat er al genoeg beschikbare bedrijventerreinen zijn en is dus tegen deze aanleg. Daarom stelt zij een bouwstop voor, gekoppeld aan een herstructureringsfonds voor bestaande bedrijventerreinen. Dit laatste idee is interessant. Met meer geld is het misschien mogelijk om deze gebieden opnieuw te ontwikkelen. Een verbod op de aanleg van nieuwe bedrijventerreinen is te negatief gedacht. Op vrijdag 6 februari promoveerde landschapsecoloog Robbert Snep aan de universiteit Wageningen op het onderzoek ‘Biodiversity conservation at business sites – options and opportunities’. Volgens hem kunnen bedrijventerreinen een belangrijke rol spelen bij het behoud van natuur en biodiversiteit wanneer zij ‘groener’ worden ingericht. Ecologische beplanting in plaats van ‘bedrijfsgroen’, tijdelijke natuur en groene daken en gevels kunnen voor veel diersoorten een nieuw leefklimaat opleveren. Groene bedrijventerreinen kunnen zelfs, door hun ligging tussen stad en landschap, een bron zijn voor meer stadsnatuur. img_3326Het verouderde bedrijventerrein ‘De Waard‘ in Leiden ligt vlak bij het historische centrum van Leiden en ver van de natuur. De kwaliteit van de architectuur en de openbare ruimte is inferieur. Zelden is kostbare ruimte zo inefficiënt gebruikt als hier. Maar met het geld uit het herstructureringsfonds van Milieudefensie, de inzichten van Robbert Snep en een efficiënter gebruik van de ruimte kan bedrijventerrein ‘De Waard’ een nieuwe toekomst krijgen. Sterker nog: het zou wel eens de spannendste plek van Leiden kunnen worden door het realiseren van een groene studentenwijk boven de bedrijfsgebouwen. De recycle-architectuur in de ‘bovenwijk’ is flexibel, duurzaam en klimaatneutraal. Op de daken zijn moestuinen, picknickplaatsen en ander openbaar groen aangelegd. Studenten hebben baantjes bij de opgeknapte bedrijven in de ‘benedenwijk’ waar de openbare ruimte opnieuw is ingericht. Stadslandbouw, stadsdieren en stadskunst krijgen alle ruimte. Alleen milieuvriendelijk vervoer heeft toegang tot de wijk.  Ook na vijf uur en in het weekend is het een veel bezochte, levendige wijk. ‘De Nieuwe Waard’ is het eerste groene ‘studenten-bedrijventerrein’ van Nederland.

[samples van: Luc Deleu, Banksy, Dirk van den Bosch [mostag], Georg Noordanus/Hendrik-Jan Kldeweij, containerhouse Wellington, ea, klik op de foto voor een vergroting]

De ruimte geven

achter-de-hoogvliet2

In elke binnenstad zijn nog plekken te vinden die niet benut worden. Zij ontsnappen voorlopig nog aan het “schoon, heel en veilig” maken van het stadscentrum, een ambitie die in veel  steden hoog op de agenda staat. In afwachting van hun ontwikkeling kunnen deze plekken nu al gebruikt worden. Stadslandbouw [1, 2] is een mogelijke invulling voor deze onbenutte ruimte. Maar ook meer stedelijke programma’s kunnen hier [tijdelijk] gehuisvest worden. Initiatieven uit de creatieve en maatschappelijke [sub]cultuur kunnen, wanneer ze op deze plekken de ruimte wordt gegeven, laten zien dat de binnenstad meer is dan een winkelcentrum in een historische omgeving.

Langs het spoor 2

img_30091

In het verleden werden stukken niemandsland langs het spoor soms gebruikt voor de aanleg van volkstuinen. Spoorwegbeheerder ProRail  is uit veiligheidsoverwegingen nu bezig met de ontmanteling van deze volkstuinen. tuin-langs-spoorDat is slecht nieuws voor de volkstuinders en voor de natuur in de stad. Natuurlijk blijft de berm wel groen. Vanwege milieueisen is bouwen daar niet mogelijk. Maar echt gebruikt wordt de grond niet meer. Dat is jammer en niet nodig. In Londen is een initiatief om ‘lege’ stukken grond te gebruiken voor urban farming. Bewoners van Londen worden door de organisatie “Capital Growth” geholpen bij het aanleggen van moestuinen op verloren plaatsen in de stad. In Nederland is Eetbaar Rotterdam actief. Ook hier wordt geprobeerd op onverwachte en nog niet benutte ruimtes in de stad standslandbouw mogelijk te maken. Fantastische groene, educatieve en sociale initiatieven die een verrijking voor de stad kunnen zijn. geit-langs-spoorGoed kijken en je ziet overal om je heen, zoals langs het spoor, geschikte plekken voor de nieuwe manier van volkstuinieren.