Wethouder Pieter van Woensel: de Leidse Ankie van Grunsven

 

Op 10-03-2011 werd in de Leidse gemeenteraad het Kaderbesluit Ananasweg-Lammenschans besproken. Hieronder mijn bijdrage namens GroenLinks:

“Vergeleek ik eerder in deze raad SP collega Rademaker met Lucky Luke, vanavond zou ik graag wethouder van Woensel willen vergelijken met Nederlands beste dressuurruiter Ankie van Grunsven.

“Je mag een gegeven paard niet in de bek kijken” werd gezegd toen het voorliggende raadsvoorstel in de commissie Ruimte en Regio werd besproken. Het gaat hier immers om een private ontwikkeling van een verwaarloosd veilinggebouw aan de Ananasweg. De gemeente loopt geen financieel risico terwijl de stad  wel een flink aantal woningen, in 3 torens van 50 meter, een sloepenhaven, perifere detailhandel en een groen binnenterrein erbij krijgt.

Ook GroenLinks vindt dat je een gegeven paard niet in de bek mag kijken. Maar wij vinden wel dat je een gegeven paard achter zijn oren mag krabben, aan zijn taas mag trekken en zelfs een schop onder zijn hol mag geven. Want dit paard staat niet in zijn eentje in de Oostvlietpolder maar midden in een grootstedelijke manege: het Lammenschansgebied, waar in de nabije toekomst grote ruimtelijke en programmatische ontwikkelingen gepland zijn.

De gemeente heeft dit paard al ruim vijf jaar geleden gekregen. Het heeft wat los mogen rondlopen en terecht voelen eigenaar en paard zich inmiddels thuis in het gebied. Maar nu de nota van uitgangspunten hier vanavond vastgesteld wordt is het tijd om het gegeven paard op te zadelen met belangrijke stedelijke kwaliteiten, te beteugelen met duidelijke kaders en in de pas te laten lopen met de andere ontwikkelingen in het gebied.

Dit is nodig om van de herontwikkeling van het Lammenschansgebied een voorbeeld van succesvol stedelijk bouwen te maken. Hiervoor is een goede ruiter belangrijk en die ruiter nu, is wethouder van Woensel. De wethouder kan de Leidse Ankie van Grunsven worden als hij positief adviseert over de motie en de twee amendementen die GroenLinks zal indienen.

In de motie verzoekt GroenLinks het college de herontwikkeling van de Ananasweg te betrekken bij de ontwikkeling van het hele Lammenschansgebied en buitengewoon hoge eisen te stellen aan de kwaliteit van de stedenbouw, architectuur, openbare ruimte en groen.

In het eerste amendement verzoekt GroenLinks het college om deze kwaliteitseisen ook op te nemen in de nota van uitgangspunten voor de herontwikkeling van de Ananasweg, als extra kader voor de toetsing door de welstandscommissie en de stadsbouwmeester. Het tweede amendement verzoekt het college aan de nota een punt toe te voegen waarin staat dat een aanzienlijk deel van de locatie ingericht wordt als openbare groenvoorziening die ook vanaf de Lammenschansweg toegankelijk is.

GroenLinks zal de dressuuroefening van onze Leidse Ankie van Grunsven  vanaf vanavond deskundig en kritisch jureren en hoopt op een hoge klassering”.

De motie en de twee amendementen zijn in de gemeenteraad aangenomen

RV 10.0161 Kaderbesluit Ananasweg-Lammenschans

Motie M10.0161/ GroenLinks

Amendement 1: Stedelijke kwaliteit

Amendement 2: Openbaar groen

Het gegeven paard

Artikel Leidsch Dagblad 14-03-2011

Bekijk de raadsvegadering

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s