Categorie archief: collages

Een groene Boommarkt

Boommarkt straks

Een groene Boommarkt

Een goed gebouw is niet goed genoeg

Het ontwerp en de werkelijkheid

In 2011 is de nieuwbouw van het ROC/Da Vinci College aan de Lammenschans opgeleverd. Inmiddels is het, door Thomas Rau ontworpen gebouw in gebruik genomen. Vanavond wordt in de gemeenteraad de projectovereenkomst met het ROC definitief afgerond door het beschikbaar stellen van een laatste krediet van € 1.670.000.=. Dit zijn meerkosten voor de gemeente, die voornamelijk het gevolg zijn van het niet doorgaan van de RGL en van het voornemen van het college om onder de Garenmarkt een parkeergarage te bouwen.

De gemeenteraad kan weinig anders doen dan akkoord gaan met dit aanvullend krediet. Iedereen is het er over eens dat dit de laatste keer is dat een bouwproject op een dergelijke manier wordt uitgevoerd. Het heeft de gemeente te veel geld gekost.

Maar ja, “dan heb je ook wat”, zou je zeggen. En inderdaad, het ROC/Da Vinci College is spraakmakende nieuwbouw van hoge kwaliteit en een architectonische aanwinst voor Leiden. Maar alleen een goed gebouw  is niet goed genoeg. Een goed gebouw staat in een omgeving van even hoge kwaliteit. Het is de openbare ruimte, die bepaalt of een goed gebouw ook daadwerkelijk een onderdeel gaat uitmaken van de stad.

En helaas, het nieuwe ROC/Da Vinci College doet dat niet. De Ford-garage aan de Lammenschansweg sluit de openbare ruimte af van de stad en de helft van het voorplein wordt in beslag genomen door een permanente fietsenstalling. De inrichting van de openbare ruimte die resteert is van inferieure kwaliteit.

Dit is de tragische conclusie die getrokken moet worden bij het afsluiten van dit project. Het is jammer om te moeten constateren, maar behalve nieuwe huisvesting voor twee scholen en een goed gebouw levert het ROC/Da Vinci College vooralsnog geen enkele bijdrage aan verbetering van de stedelijke kwaliteit van het gebied.

Het keukenkastje van de beheerder van de P-garage onder het ROC.

Wethouder Pieter van Woensel: de Leidse Ankie van Grunsven

 

Op 10-03-2011 werd in de Leidse gemeenteraad het Kaderbesluit Ananasweg-Lammenschans besproken. Hieronder mijn bijdrage namens GroenLinks:

“Vergeleek ik eerder in deze raad SP collega Rademaker met Lucky Luke, vanavond zou ik graag wethouder van Woensel willen vergelijken met Nederlands beste dressuurruiter Ankie van Grunsven.

“Je mag een gegeven paard niet in de bek kijken” werd gezegd toen het voorliggende raadsvoorstel in de commissie Ruimte en Regio werd besproken. Het gaat hier immers om een private ontwikkeling van een verwaarloosd veilinggebouw aan de Ananasweg. De gemeente loopt geen financieel risico terwijl de stad  wel een flink aantal woningen, in 3 torens van 50 meter, een sloepenhaven, perifere detailhandel en een groen binnenterrein erbij krijgt.

Ook GroenLinks vindt dat je een gegeven paard niet in de bek mag kijken. Maar wij vinden wel dat je een gegeven paard achter zijn oren mag krabben, aan zijn taas mag trekken en zelfs een schop onder zijn hol mag geven. Want dit paard staat niet in zijn eentje in de Oostvlietpolder maar midden in een grootstedelijke manege: het Lammenschansgebied, waar in de nabije toekomst grote ruimtelijke en programmatische ontwikkelingen gepland zijn.

De gemeente heeft dit paard al ruim vijf jaar geleden gekregen. Het heeft wat los mogen rondlopen en terecht voelen eigenaar en paard zich inmiddels thuis in het gebied. Maar nu de nota van uitgangspunten hier vanavond vastgesteld wordt is het tijd om het gegeven paard op te zadelen met belangrijke stedelijke kwaliteiten, te beteugelen met duidelijke kaders en in de pas te laten lopen met de andere ontwikkelingen in het gebied.

Dit is nodig om van de herontwikkeling van het Lammenschansgebied een voorbeeld van succesvol stedelijk bouwen te maken. Hiervoor is een goede ruiter belangrijk en die ruiter nu, is wethouder van Woensel. De wethouder kan de Leidse Ankie van Grunsven worden als hij positief adviseert over de motie en de twee amendementen die GroenLinks zal indienen.

In de motie verzoekt GroenLinks het college de herontwikkeling van de Ananasweg te betrekken bij de ontwikkeling van het hele Lammenschansgebied en buitengewoon hoge eisen te stellen aan de kwaliteit van de stedenbouw, architectuur, openbare ruimte en groen.

In het eerste amendement verzoekt GroenLinks het college om deze kwaliteitseisen ook op te nemen in de nota van uitgangspunten voor de herontwikkeling van de Ananasweg, als extra kader voor de toetsing door de welstandscommissie en de stadsbouwmeester. Het tweede amendement verzoekt het college aan de nota een punt toe te voegen waarin staat dat een aanzienlijk deel van de locatie ingericht wordt als openbare groenvoorziening die ook vanaf de Lammenschansweg toegankelijk is.

GroenLinks zal de dressuuroefening van onze Leidse Ankie van Grunsven  vanaf vanavond deskundig en kritisch jureren en hoopt op een hoge klassering”.

De motie en de twee amendementen zijn in de gemeenteraad aangenomen

RV 10.0161 Kaderbesluit Ananasweg-Lammenschans

Motie M10.0161/ GroenLinks

Amendement 1: Stedelijke kwaliteit

Amendement 2: Openbaar groen

Het gegeven paard

Artikel Leidsch Dagblad 14-03-2011

Bekijk de raadsvegadering

Groen werkt!: De nieuwe Morsweg

Een groene, compacte stad is de stad van de toekomst. Dat geldt ook voor Leiden. We moeten zoeken naar creatieve en duurzame oplossingen om de schaarse ruimte in de stad de beter te benutten. Als we slim en vooruitstrevend zijn kunnen we Leiden verrijken met meer groen, meer woningen, meer kleine bedrijven, meer kunst, meer speelplaatsen en meer ruimte voor openbaar vervoer en de fiets. Ik wil mij  in de gemeenteraad voor GroenLinks [plek 3 , lijst 5] inzetten voor zo’n groen ‘Nieuw Leiden’ waarin iedereen meedoet en iedereen welkom is. Ik stel voor om te beginnen bij de Morsweg.

of hier 12,   3,   456

Hier kan kunst!

doesburg hooigracht def

Leiden heeft maar heel weinig kunst in de openbare ruimte. In het verkiezingsprogramma voor de gemeenteraadsverkiezingen van 2010 zal GroenLinks Leiden pleiten voor meer stadskunst. In Leiden zijn genoeg plekken aan te wijzen waar een kunstwerk mogelijk is. De gemeente maakt een ‘Hier Kan Kunst Kaart’ waarop alle plekken in de stad staan aangegeven waar [soms tijdelijk] kunst kan. Kunstenaars tekenen  in op een locatie en maken hiervoor een ontwerp. De ingezonden plannen worden door een ruimdenkende jury beoordeeld. Bij een positief advies kan het kunstwerk uitgevoerd worden.  De gemeente stelt een vast bedrag per kunstwerk beschikbaar. Zo kan Leiden in korte tijd verrijkt worden met veel nieuwe stadskunst. AH parkerenZoals hier: In het najaar is in de Lakenhal een grote tentoonstelling over Theo van Doesburg.  De gevel van de AH-parkeergarage aan de Ir. Driessenstraat is daarom nu alvast in stijl beschilderd.