Tagarchief: klimaat

Klimaatklussen

Bouwvakmensen zijn het er over eens dat een flinke renovatie van bestaande woningen de beste stap is op weg naar verduurzaming van onze fysieke omgeving.

duurzaamrenoverenKerkrade

De praktijk is dat de meesten van ons thuis vooral kleine reparaties doen, en dat we zo nu en dan een onderdeel aanpakken, dus niet het totaal in één keer. Eigenlijk nemen veel bewonersgroepen hierbij eenzelfde positie in: mensen die hun woning huren, mensen die weinig geld hebben, mensen die in een relatief nieuwe woning wonen of juist in een monument, en mensen die het om allerlei redenen niet aankunnen hun huis op de kop te zetten voor een verbouwing. En dat is samen dus minstens driekwart van de bevolking van de stad! Daarom wil ik hier een pleidooi voeren voor de weg van de kleine stappen, die er voor milieu en gezondheid ook toe doen. Als het gaat om  energiebesparende maatregelen, dan is het ook nog goed voor de portemonnaie. Vooral de sport veel kleine dingen te doen zet zoden aan de dijk. Bovendien leer je ervan, en lukt het waarschijnlijk beter om bij een toekomstige grotere aanschaf aandacht te besteden aan duurzaamheid.

media_xl_1246163

In De Oranjerie hebben we ons in 2009 laten prikkelen door de eerste Klimaatstraatfeest-actie in Nederland. Een paar maanden lang hebben we met elkaar speels gezocht naar technieken en activiteiten die leiden tot energiebesparing. Voor de zoveelste keer leerde ik dat het helemaal niet gaat over het bestaan van een techniek, of het kennen daarvan. Voor veel buren inclusief mezelf, maakt het vooral uit of iets betaalbaar en dichtbij te verkrijgen is, en of iemand kan helpen met de klus, als je zelf niet weet hoe de boel in elkaar steekt. Heel handig waren ook de tips die we elkaar gaven over zuinig stoken in ons type woningen, nadat we grote verschillen hadden ontdekt in alle meterstanden.

energieinfoOranjerieSolarDays2010

Toen we met het Klimaatstraatfeest hoge ogen gooiden en dat vierden, kregen van we van woningcorporatie Ons Doel € 250,–. Samen met de actieve inbreng van firma Hartwijk hebben we toen een koffer samengesteld met allerlei dingen die je huis milieuvriendelijker kunnen maken: LED-lampen, brievenbusborstel, waterbesparende douchekoppen, deurdrangers, standby-killers en tijdschakelaars, apparaatjes om energiegebruik te meten, en veel meer.

klimaatkluskofferOranjerie

Zoals gezegd gaat het niet om de spullen zelf (die liggen dus bijvoorbeeld bij Hartwijk in de winkel), maar het gaat om de klushulp die buren onderling verlenen. Je kunt iets uitproberen uit de koffer. Als het je bevalt, kopen we voor de koffer een nieuwe versie. Als het je niet bevalt, gaat het ding weer in de koffer, en heb je geen geld hoeven uitgeven. Zo is het gemakkelijk iets uit te proberen.

Niet dat we in De Oranjerie ooit klaar zijn, maar enkelen van ons rukken nu wel eens uit met ‘de koffer’, naar huurders- en bewonersbijeenkomsten in en buiten Leiden. Als je meer wilt horen over onze ervaringen, of als je in eigen complex of wijk zo’n onderlinge klimaatklusdienst op wil zetten, dan kun je me daarvoor aanspreken.

MWHestia2011

Geplaatst door Mieke Weterings

Leiden groener en 3D

De groene gebieden rond Leiden willen we graag groen houden, daarom moeten we de ruimte in de stad slimmer gebruiken, want er is behoefte aan steeds meer woon- en bedrijfsruimte. Bij intensiever ruimtegebruik verandert het stedelijk klimaat. Niet alleen het sociale klimaat verandert er door, maar ook het fysieke klimaat. Het weer in een stad is namelijk altijd een beetje anders dan in het landelijk gebied eromheen. De gebouwen en bestrating nemen meer zonnewarmte op en houden deze ook langer vast. Hierdoor is het in de stad vaak een paar graden warmer dan erbuiten. De verhardde oppervlakken van de stad nemen daarentegen minder regenwater op en voeren dit ook sneller af. Hierdoor krijg je bij hevige regenval wateroverlast in de stad. Door verdere verstedelijking en klimaatverandering met extremer weer zoals hittegolven en hoosbuien zal dit alleen maar erger worden.

Wateroverlast in Leiden op Omroep West

De oplossing voor deze problemen moet niet alleen gezocht worden in airconditioning en meer straatputten, maar de stad moet groener. Groen neemt regenwater op en zorgt zo voor minder wateroverlast. Het verdampen van dit water zorgt later bij droogte voor verkoeling. Dit is een van de redenen dat je op dit weblog veel over groene daken ziet.

Groene daken Groene daken Groene daken

Als de gemeente groene daken als oplossing wil gebruiken, moet wel bekend zijn waar en hoeveel daken daarvoor geschikt zijn. Een ambtenaar op de fiets alle daken van de stad laten inventariseren kost veel tijd. Wat je eigenlijk nodig hebt is een 3D model van de stad, maar dat is er nog niet en dat laten maken is duur. Maar Nederland is wel al helemaal 3D gemeten door de Waterschappen en Rijkswaterstaat (AHN). Met een laserscanner in een vliegtuig is voor iedere vierkante meter op tien punten de hoogte gemeten. Daar een mooi 3D model van maken is nog een hoop werk, maar platte daken kunnen er automatisch in herkend worden. Er is nog veel meer nuttige informatie uit te halen. Kijk zelf  eens in de gratis viewer.

Viewer met iedere 5 meter de hoogte van het Actueel Hoogtemodel Nederland (AHN)

Bijdrage van Jochem Lesparre