Categorie archief: GroenLinks

‘De Natte Stad’

Waterplein Benthemplein Rotetrdam door de Urbanisten

Waterplein Benthemplein Rotetrdam door de Urbanisten

Donderdag 31 oktober was ik bij de maandelijkse talkshow ‘Stadsleven’ van Tracy Metz. Thema van de avond was De Natte Stad’. Het ging over het soms moeizame huwelijk tussen de stad en het water. Natuurlijk heeft de stad water nodig. Water in de stad is mooi, verkoelt, en zorgt voor plezier. Soms is water zelfs bepalend voor de identiteit van de stad. Maar teveel water is ook niet goed. De stad versteent en regenbuien worden in de toekomst heftiger. Op sommige plekken in de stad kan het riool het soms al niet meer aan. Steden moeten dus meer ruimte vinden voor water om bestand te zijn tegen overlast en overstromingen. Tijdens de talkshow werd aandacht besteed aan de geschiedenis van water in de stad en aan innovatieve oplossingen om wateroverlast tegen te gaan.

Naast bijvoorbeeld Amsterdam, is ook Leiden zo’n stad waarin het water een belangrijk aandeel heeft in de geschiedenis, de identiteit en de aantrekkelijkheid van de stad. Vanaf het ontstaan van Leiden zijn de Rijn, de grachten en de Singels bepalend voor het stadsleven. Maar Leiden heeft ook te maken met wateroverlast, denk bijvoorbeeld aan de Kooi. Als we niets doen zal in de toekomst deze overlast alleen maar toenemen.

nieuwe rijn

Soms denk ik dat het belang van het water voor Leiden nog niet genoeg onderkend wordt. Op het water is het soms oorlog tussen de verschillende rederijen, in het water ligt te veel afval en langs het water is de openbare ruimte te vaak armoedig ingericht met nog te veel geparkeerde auto’s. Dat kan beter. Gelukkig wordt er hard gewerkt aan het Singelpark, een voorbeeldproject waarin de geschiedenis van Leiden en eigentijdse stadsontwikkeling samen komen in het langste park van Nederland.

Ook het belang van innovatieve oplossingen voor wateroverlast in de toekomst wordt in Leiden niet genoeg onderkend. In de Kooi is weliswaar een oplossing gevonden om overstromingen in de wijk tegen te gaan, maar innovatief is deze oplossing zeker niet. De voorgestelde waterbergingskratten onder de grond zijn niet alleen duur, maar leveren vooral geen enkele bijdrage aan de kwaliteit van de openbare ruimte in de Kooi. Een gemiste kans. Ook wordt bij gebiedsontwikkeling te makkelijk water gedempt zonder dat er een goed compensatieplan is. De opvang van water en het benutten van de kwaliteit van water binnen een gebied is geen vanzelfsprekend onderdeel van een nieuwe ontwikkeling. Dat kan beter.

Wateroverlast in de Kooi

Wateroverlast in de Kooi

Leiden heeft een Waterplan dat bijna herzien moet worden. Rotterdam presenteerde onlangs haar adaptatiestrategie, waarin de het aanpassen van de stad aan het veranderende klimaat niet als bedreiging maar als kans wordt gezien. Hier kan Leiden veel van leren. En misschien moeten we binnenkort Tracy Metz maar eens uitnodigen voor een talkshow over ‘De Natte Stad’!

Als uitsmijter de mooie korte kunstfilm ‘Pegasus Dance’ van Fernando Sanchez Castillo, waar Tracy haar talkshow mee opende.

 

bijdrage door Walter van Peijpe

 

Niet maaien maar grazen!

Op de voorpagina van de Volkskrant van 5 juni j.l. stond een prachtige foto van een kudde grazende schapen op het Marconiplein in Rotterdam. Vanaf eind mei worden groenstroken in de wijk Spangen begraasd door 248 schapen. Rotterdam is niet de enige stad in Nederland waar, in plaats van grasmaaimachines, schaapskuddes worden ingezet voor groenbeheer. Ook in Groningen, Maastricht, Amersfoort grazen stadsschapen. Ik heb gevraagd aan het college van B&W of we in Leiden ook een schaapskudde kunnen krijgen.

Stadsschapen in Spangen

Stadsschapen in Spangen

Een schaapskudde heeft grote voordelen boven machinaal maaien. Schapen maken niet zoveel lawaai, gebruiken geen fossiele brandstoffen, grazen keurig om bomen heen en eten snelgroeiende grassen en veelvoorkomend onkruid weg, waardoor waardevolle plantensoorten weer kunnen groeien. Zo ontstaat een gevarieerde vegetatie, wat weer goed is voor bijen, vlinders en stadsvogelsoorten. Kortom, schapen zijn een aanwinst voor de stadsnatuur. 

Nu al lopen er soms schapen in Polderpark Cronesteyn. Ik heb ze ook wel eens gezien in de berm van de Dr Lelylaan. Maar er is veel meer te grazen in Leiden. Niet alleen in de bermen van de stad, maar ook in de stadsparken en in de wijken zoals Zuidwest, de Mors en de Merenwijk. Ik reed vandaag in mijn taxi door de stad en zag genoeg pas gemaaide plekken waar ook gegraasd had kunnen worden

foto:Leidsch Dagblad

foto:Leidsch Dagblad

Ecologisch groenbeheer is niet het enige voordeel van stadsschapen. Een schaapskudde in de stad is natuurlijk ook heel aantrekkelijk  om te zien. Kinderen kunnen bij de herder langs komen, die hen alles kan vertellen over zijn dieren en de stadsnatuur. En van een grazende kudde langs de Zoeterwoudse Singel wordt toch iedereen vrolijk? Lang genoeg heeft de stad bezit genomen van de natuur en zijn hele polders volgebouwd met Vinexwijken. Nu deze stadsuitbreiding ten einde is en de aandacht gelukkig meer uitgaat naar stedelijke verdichting is het niet alleen mooi maar zelfs noodzakelijk dat de natuur de stad in komt.

Het zou kunnen dat een schaapskudde misschien iets duurder is  dan machinaal maaien. Maar als je niet alleen kijkt naar wat iets kost maar ook naar wat iets opbrengt dan denk ik dat het schaap het wint van de grasmaaier. Stadsnatuur is heel veel waard en een glimlach is onbetaalbaar 🙂

Schapen in Spangen op weg naar een plek om te grazen
[foto: 010web Rotterdam vroeger en nu]

Hier de schriftelijke vragen aan het college.
Hier een interview met mij over stadsschapen op SleutelstadFM
Bijdrage door Walter van Peijpe

Green Left Jackets

Heb jij al gehoord van het idee van enkele gemeentes om in het kader van hun duurzaamheidsbeleid iets te doen met Green Jackets? Een burger of ondernemer die succes heeft met een mooi eigen initiatief, wordt uitgenodigd om daarover aan anderen te vertellen. Het persoonlijke verhaal spreek hopelijk anderen aan het goede voorbeeld te volgen. Elke week komt er iemand anders aan de beurt, die herkenbaar is aan een Green Jacket. Hij of zij loopt door de stad, spreekt mensen aan, wordt geïnterviewd voor radio en t.v., produceert filmpjes op het web.

groenjacketgolf

 Toen ik al wel de klok had horen luiden … en Green Jacket intikte in de zoekmachine, kwamen er allerlei andere associaties. Zo krijgt de winnaar bij het golfen een groen jasje aan, en popt ook Django Unchained op. Niet direct milieuvriendelijke acties.

flashmobGLLeiden
En jawel, na nog een woordje erbij kwam ik bij Google foto’s tegen van GroenLinksers in Groene Jasjes, zélfs in Leiden, en van Meneer Groen en Mevrouw Links. meneergroenenmevrouwlinks

Hoewel ik vind dat er tegenwoordig te weinig gedemonstreerd wordt  – als je immers bedenkt hoeveel misstanden er bestaan –  spreekt het rondlopen in een Green Left Jacket me niet zo aan. Dan doe ik liever mee aan deze webmanifestatie Leidse Ruimte.

 Geplaatst door Mieke Weterings

Sociale innovatie: durven we ’t aan?

PRPZ flyer cover kleinVandaag organiseerde uitgeverij Trancity een collegemarathon over de verwevenheid van de publieke ruimte met de publieke zaak. Deze speciale dag vond – zeer toepasselijk – plaats in de Heilige Hart-kerk in de Haagse Schilderswijk, waar tegenwoordig een Multicultureel Ontmoetingscentrum gevestigd is. 8 veelzijdige sprekers deelden hun visie op de huidige ontwikkelingen in het debat over de publieke zaak. Als het gaat om Leidse Ruimte heeft vooral één verhaal mij geïnspireerd. Chris Sigaloff, voorzitter van denktank Kennisland, hield een pleidooi voor sociale innovatie. Veel mensen denken nog dat ‘innovatie’ alleen te maken heeft met het ontwikkelen van vernieuwende producten, R&D- strategieën of patenten,  maar volgens Sigaloff gaat ‘innovatie’ juist om heel iets anders…

Sociale innovatie betekent dat we anders (leren) omgaan met maatschappelijke vraagstukken. We kunnen ons hele systeem weer optuigen rondom economische groei en meegaan in de ratrace om topsalarissen, tophypotheken en toplocaties, maar we kunnen groei ook gaan zien in een ander licht. Hoe zou onze maatschappij eruit zien als we ons niet uitsluitend richten op economische groei, maar ook op sociale en duurzame groei?

Einstein zei al: “Today’s problems won’t be solved by the logics that produced them,”, dus waarom zouden wij wél proberen om huidige problemen aan te pakken met oplossingen van gisteren?

Sigaloff deed vier suggesties, met name aan gemeenten, die ons kunnen helpen om sociale innovatie – of het anders omgaan met sociale vraagstukken – te versterken:

  1. Investeer in nieuwe vaardigheden en nieuwe manieren van werken. Zo organiseren de Universiteit van Amsterdam, Hivos en Kennisland samen bijvoorbeeld een zogenaamde Sociale Innovatie Safari, waar maatschappelijk werkers, ondernemers, onderzoekers uit de hele wereld samenwerken om daadwerkelijke sociale problemen op te lossen;
  2. Maak ruimte voor experimenten! Creëer plekken waar nieuwe oplossingen uitgeprobeerd kunnen worden, en waar fouten gemaakt kunnen en mogen worden;
  3. Verminder de democratie. Zo is de Kafkabrigade opgericht om bureaucratische toestanden te onderzoeken waar geen touw meer aan vast te knopen is;
  4. Smeed collectieven. Bind mensen bijelkaar en creëer netwerken van mensen die samen tot nieuwe intiatieven zouden kunnen komen.

Wat zou Leiden kunnen of willen doen met deze suggesties? Durven wij ’t aan om na te denken of nieuwe oplossingen, of houden we het liever bij het oude? Durven wij nieuwe spelers te betrekken bij de stad? Open te staan voor andere mensen, ideeën en opvattingen? En hebben wij het lef om samen te werken aan een ‘Leiden’ waar we met z’n allen prettig kunnen leven?

Bijdrage van Simone Pekelsma (@simonepekelsma)

Kweektuin Singelpark = open!

Afgelopen vrijdag 5 april was de officiële opening van de Kweektuin Singelpark. Leidenaren en bezoekers van de stad kunnen binnenkort aan de kweektuin bomen en planten doneren die later een mooie plek krijgen ergens in het Singelpark. De kweektuin wordt ingericht op de Trafolocatie, een braakliggend terrein van ruim 2000 m2 op een prominente plek vlakbij Leiden CS. De gemeente Leiden droeg deze locatie vrijdag over aan de Vrienden van het Singelpark, die de kweektuin zullen gaan inrichten en beheren.

Kweektuin Singelpark 4

Ik voelde me vereerd om samen met wethouder Pieter van Woensel de eerste boom te mogen planten, een door de Leidse Hortus geschonken Sneeuwpeer. Ik was hiervoor gevraagd omdat met deze opening de GroenLinks motie ‘Tijdelijk gebruik’, die bij de behandeling van de herontwikkeling van het Stationsgebied in oktober 2012 was aangenomen, werd uitgevoerd.

De gemeente heeft in korte tijd de Trafolocatie geschikt gemaakt voor de kweektuin. Er is een sloot gegraven, een omheining geplaatst, er zijn paden gemaakt en de grond is ‘kweekrijp’ gemaakt. Na de opening gingen de Vrienden van het Singelpark meteen aan de slag met het planten van nog een paar bomen en met het uitzetten van de indeling van de tuin.

Kweektuin Singelpark 1

Wat mij het meest opviel bij de opening was dat de kweektuin meteen een positieve effect heeft op het voorheen troosteloze gebied. En dat terwijl het nu alleen nog maar omgeploegde grond is! Er waren spelende kinderen en volwassenen die werkten aan ‘hun’ kweektuin. De plek heeft vrijdag betekenis gekregen. Het is een plek geworden voor en door Leidenaren. Ik wens de Vrienden van het Singelpark heel veel succes!

Kweektuin Singelpark 3

Geplaatst door Walter van Peijpe